"А.Д. НОВИ ДАНИ", у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

03. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку, Ст.бр. 296/2012 од  06.11.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Р С» број 104/2009, 99/2011-др. закон, 71/2012- одлука УС)) и Националним стандардом број 5 («Службени гласник РС» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


"А.Д. НОВИ ДАНИ " у стечају из Ивањице, Бранислава Нушића бр.14


ОГЛАШАВА

Продају покретне и непокретне имовине јавним надметањем

 

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника по следећим продајним целинама:

 

ЦЕЛИНА 1

Монтажна продавница „ПАРК“ Ивањица - налази се у улици Миљка Савића бб у Ивањици. Објекат је изграђен на катастарској парцели број 211 КО Ивањица, уписан је у лист непокретности број 12 КО Ивањица као помоћна зграда бр. 1, објекат изграђен без одобрeња за изградњу, приземан, површине 89 м2, на којој је стечајни дужник држалац са обимом удела 1/1. Предмет продаје је и опрема која се налази у објекту.

Почетна цена 1.647.691,00                                                                       Депозит 659.076,40

 

ЦЕЛИНА 2

Продавница „Стадион“са магацином - налази се у улици Цветка Зечевића у Ивањици. Објекат је изграђен на катастарској парцели број 704 КО Ивањица, уписан је у лист непокретности бр. 12 КО Ивањица, као помоћна зграда бр. 1, приземан, површине 60м2, објекат има одобрење за употребу, приватна својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1.

 

Почетна цена1.251.269,50                                                                        Депозит 500.507,80


ЦЕЛИНА 3

Самоуслуга „Зелени Венац“ - пословни простор који се налази у улици Милинка Кушића 54, у Ивањици, у објекту који је изграђен на катастарској парцели број 1169 КО Ивањица и уписан у листу непокретности бр. 14 КО Ивањица као објекат број 1 - стамбено-пословна зграда „Зелени венац“,који има одобрење за употребу. Пословни простор се налази у улазу број 2, а чини га приземље, број посебног дела зграде 1 - десет просторија пословних услуга, грађевинске површине 340м2. Пословни простор је приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1. Предмет продаје је и опрема која се налази у објекту.

 

Почетна цена16.829.298,50                                                                                  Депозит 6.731.719,40


ЦЕЛИНА 4

Продавница „Аутоматеријал“ Ивањица - пословни простор који се налази у улици Милинка Кушића 54, у Ивањици, у објекту који је изграђен на катастарској парцели број 1169 КО Ивањица и уписан у листу непокретности бр. 14 КО Ивањица као објекат број 1 - стамбено-пословна зграда „Зелени венац“,који има одобрење за употребу. Пословни простор се налази у улазу број 2, а чини га приземље, број посебног дела зграде 1 - пет просторија пословних услуга, грађевинске површине 187м2. Пословни простор је приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1.

 

Почетна цена8.039.285,00                                                                        Депозит 3.215.714,00

 

ЦЕЛИНА 5

Продавница „Јасен“ - пословни простор који се налази се у улици Венијамина Маринковића бр. 56, у Ивањици, у објекту који је изграђен на катастарској парцели број 1602 КО Ивањица, уписан у лист непокретности бр. 24 КО Ивањица као стамбено- пословна зграда број 1, објекат има одобрење за употребу. Пословни простор се налази у улазу број 3а чине га подрум, број 1 посебног дела зграде - две просторије пословних услуга, грађевинске површине 160м2 и приземље, број 2 посебног дела зграде -две просторије пословних услуга, грађевинске површине 312м2. Пословни простор је приватна својина стечајног дужника са обимом удела 1/1. Предмет продаје је и опрема која се налази у објекту.

 

Почетна цена11.590.378,00                                                                                  Депозит 4.636.151,20

 

ЦЕЛИНА 6

Самоуслуга „Ивањичанка“ - пословни простор који се налази се у улици Венијамина Маринковића бр. 56, у Ивањици, у објекту који је изграђен на катастарској парцели број 1602 КО Ивањица, уписан у лист непокретности бр. 24 КО Ивањица, као стамбено- пословна зграда број 1, објекат има одобрење за употребу. Пословни простор се налази у улазу број 2,а чине га подрум, број 1 посебног дела зграде - осам просторија пословних услуга, грађевинске површине 119м2 и приземље, број 2 посебног дела зграде - две просторије пословних услуга, грађевинске површине 312м2. Пословни простор је приватна је својина стечајног дужника са обимом удела 1/1. Предмет продаје је и опрема која се налази у објекту.

 

Почетна цена 18.670.744,00                                                                                 Депозит 7.468.297,60

 

ЦЕЛИНА 7

Објекат „Макси“ 4 са земљиштем- налази се у Приликама. Објекат је изграђен на катастарској парцели број 1260/1 КО Прилике која је уписана у лист непокретности број 881 КО Прилике. Објекат није уписан, приземан је, површине у основи 424м2, није изграђен у целости. Стечајни дужник поседује локацијску и грађевинску дозволу. Земљиште чини катастарска парцела број 1260/1 КО Прилике, укупне површине 0.09.31ха, уписано је као земљиште у грађевинском подручју, на којем стечајни дужник има право приватне својине, са обимом удела 1/1.

 

Почетна цена 9.115.425,00                                                                       Депозит 3.646.170,00

 

ЦЕЛИНА 8

Самоуслуга „Буковица“ са магацином - налази се у Буковици, у објекту који је изграђен на катастарској парцели број 3118/1 КО Шуме, уписан у листу непокретности број 235 КО Шуме као помоћна зграда По+Пр, објекат који је изграђен пре доношења прописа о изградњи а пословни простор чини подрум, број посебног дела зграде 3, грађевинске површине 130м2и приземље, број посебног дела зграде 7, грађевинске површине 213м2. Стечајни дужник је уписан као држалац, са обимом удела 1/1.

 

Почетна цена 3.155.776,00                                                                       Депозит 1.262.310,40

 

ЦЕЛИНА  9

Земљиште које чини катастарска парцела број 592/2 КО Радаљево - налази се у у Радаљеву, уписано је у лист непокретности бр. 450 КО Радаљево као пољопривредно земљиште, ливада 4. класе, површине 0.74.27ха, у приватној својини стечајног дужника, са обимом удела 1/1.

 

Почетна цена1.024.983,00                                                                        Депозит 409.993,00

преузмите оглас у целости
Стечај

АД ЗА ТРГОВИНУ И УЛУГЕ НОВИ ДАНИ ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива