АД ФАДИП, у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

06. апр. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства у предмету СТ-32/2010од 03.02.2010.године и сагласности Одбора поверилаца од 04.03.2015. године, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр. 3 - 4

ОГЛАШАВА продају  имовине ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА 

 

              Предмет продаје: непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће целине:

Целина бр.

Имовина

Процењена

вредност

(РСД)

Депозит   (РСД)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина бр. 1

 

(шеста продаја)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некретнине на Старој Локацији у Бечеју-комплекс А-Стари погон, улица Петровоселски пут бр. 2 кога чине објекти саграђени на кат.парцели број 4297/3 КО Бечеј, уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј и то:  

-Зграда бр.1.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом  у површини од 4345м², део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда бр.2.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 155м², део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда бр.3.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 315м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.4.-Зграда за металопрерађивачку индустрију,  земљиште под зградом-објектом у површини од 146м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 5.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 337м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр. 6.- Зграда за металопрерађивачку индустрију ,  земљиште под зградом-објектом у површини од 152 м²,  објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.7.- Зграда за металопрерађивачку индустрију,  земљиште под зградом-објектом у површини од 193м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

 

91.399.689,34

 

18.279.938,00


 

Целина бр. 2

 

(шеста продаја)

 

 

Некретнине на Старој Локацији у Бечеју-комплекс Ц- Гумара, улица Петровоселски пут бр. 2 кога чине објекти уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј, саграђени на кат.парцели број 4297/5 КО Бечеј и то: 


-Зграда број 1.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом  у површини од 5598м², део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда број 2.- Зграда за металопрерађивачку индустрију , земљиште под зградом-објектом  у површини од 3400м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

Као и објекат на парцели 4301/2, уписан у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као: Зграда бр.1.-Зграда за металопрерађивачку индустрију  у површини од 346м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1.

139.627.178,30

27.925.436,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина бр. 3

 

(шеста продаја)

Некретнине на Новој Локацији у Бечеју-комплекс Ф-, улица Индустријска зона бб кога чине објекти саграђени на кат.парцели број 7929/2 КО Бечеј, уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као:


-Зграда број 1.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом  у површини од 7259м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 2.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 901м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 3.-Помоћна зграда, земљиште под зградом-објектом у површини од 189м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 4.-Помоћна зграда-део, земљиште под зградом-објектом у површини 155м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,  док се део објекта, који није уписан, налази на парцели 7929/5 у површини од 265м² ,

-Зграда број 5.-Помоћна зграда, земљиште под зградом-објектом у површини од 195м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 6.- Помоћна зграда земљиште под зградом-објектом у површини од 29м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 7.- Помоћна зграда земљиште под зградом-објектом у површини од 18м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 8.- Помоћна зграда земљиште под зградом-објектом у површини од 34м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 9.-з Помоћна зграда емљиште под зградом-објектом у површини од 80м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 10.- Помоћна зграда земљиште под зградом-објектом у површини од 58м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 11.- Помоћна зграда земљиште под зградом-објектом у површини од 72м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 12.- Помоћна зграда-део, земљиште под зградом-објектом у површини од 10м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1, док се део зграде у површини од 11м² налази на кат.парцели 7929/5, објекат изграђен без одобрења за изградњу, држалац «ПИК БЕЧЕЈ» АД у стечају, Бечеј;

188.676.279,36

37.735.256,00


 

 

 

Целина бр. 4

 

 (шеста продаја)

Зграда «Дирекције» у Бечеју,  улица Зелена бр. 48 коју чине објекти саграђени на кат. парцели 4974 КО Бечеј и уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као:


-Зграда бр.1-Зграда за металопрерађивачку индустрију,  земљиште под зградом-објектом у површини од 894м²,  објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1

-Зграда бр.2- Помоћна зграда, земљиште под зградом-објектом у површини од 77м²,  објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине мешовита, обим удела 1/1

-Зграда бр.3- Помоћна зграда, земљиште под зградом-објектом у површини од 14м², објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине мешовита, обим удела 1/1, са припадајућим покретним стварима.

41.144.761,01

8.228.952,00


Целина бр. 5

(друга продаја)

 Двособан стан у Бечеју, ул. Данила Киша бр.4, на четвртом спрату стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1, изграђене на кат.парцели бр. 3473, стан број 15, површине 57м², својина мешовита, носилац права коришћења стечајни дужник, обим удела 1/1, уписан у Лист непокретности бр. 11799 КО Бечеј. Стан није у поседу стечајног дужника/неусељив.

2.398.121,67

479.624,00Процењена вредност није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива