ИКОМ а.д., у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним прикупљањем понуда

23. мар. 2015.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Суботици Ст. бр. 41/2012 од 27.08.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и мишљења Одбора поверилаца од дана 05.03.2015. године, стечајни управник стечајног дужника"ИКОМ" а.д. у стечају из Суботице,

ул. Јована Микића бр.56


ОГЛАШАВА

 

 продају непокретне и покретне имовине

јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовинa стечајног дужника коју чини:

 

Непокретна имовина стечајног дужника:

 

-             Пословна зграда за коју није утврђена делатност - производни погон са магацином одељење штампе и продавницом у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/4, бр.зграде 1, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 2.326 м².

-             Пословна зграда за коју није утврђена делатност - управна зграда, у улици Јованана Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 1, П+1, уписана у листу непокретности број 13902 КО Нови град, површине 175 м² у ЛН је уписано приземље, први спрат површине 175м² представља ванкњижно власништво стечајног дужника, укупна површина објекта је 350м².

-             Пословна зграда за коју није утврђена делатност - производна хала 2, у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п. бр. 903/7, број зграде 2, уписана у листу  непокретности број 13902 КО Нови град, површине 327 м².

-             Помоћни објекат у улици Јована Цвијића, постојећа на к.п.бр. 903/1, површине 50 м²,ванкњижно власништво стечајног дужника.


Покретна имовина стечајног дужника:

-             Машине за штампање марке: Karl Deschwanden, тип BDM 3100, 2 комада.

-             Машина за премотавање марке Kuko, тип UR1F, година прозводње 1996 и  клипсерица марке Techno Pack.

-             Машина за одмашћивање и машина за лепљење кеса

-             Боје за штампу по спецификацији у продајној документацији.Процењена вредност: 80.847.234,00 динара      Депозит износи: 16.169.446,80 динара

преузмите оглас у целости
Стечај

ИКОМ АД ИНДУСТРИЈСКО КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ ОМОТАЧА СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња осталих предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива