СУВОБОР, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

26. јан. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Чачку Ст бр. 210/2011 од 07.12.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 05.02.2012. године, стечајни управник стечајног дужника


Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду и трговину "СУВОБОР" у стечају Брезна, Горњи Милановац

мат. бр. 07153864


ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица методом јавним надметањем

 

 

 

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице чију најважнију имовину чини:


1.     грађевински објекти:

 

ред. бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

лист непокретности

изграђен на кат пар.

број зграде

пов.

2)

1

Зграда пољопривреде - Дом у Брезни

181 КО Брезна

1116

1

488

2

Помоћна зграда у Брезни

181 КО Брезна

1116

2

65

3

Објекат пословних услуга - Сушара у Брезни

181 КО Брезна

1116

3

213

4

Објекат пословних услуга - Гаража са радионицом у Брезни

181 КО Брезна

1116

4

155

5

Зграда пољопривреде - Ветеринарска станица у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

1

113

6

Помоћна зграда- Магацин за гориво у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

2

20

7

Зграда пољопривреде-Магацин у Брезни

181 КО Брезна

1118/4

1

992

8

Пословни простор - Канцеларија у пошти у Брезни

181 КО Брезна

1114/1

-

16

9

Зграда пословних услуга - Дом у Срезојевцима

291 КО Срезојевци

620/2

1

208

10

Зграда пољопривреде у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

1

436

11

Помоћна зграда (темељи) у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

2

428

12

Помоћна зграда у Леушићима

126 КО Леушићи

584/2

3

295

13

Зграда пољопривреде - Управна зграда у Леушићима

126 КО Леушићи

554/4

1

80

14

Зграда пољопривреде - Магацин за откуп у Леушићима

126 КО Леушићи

554/4

1

20

15

Зграда пољопривреде - Магацин за кромпир са коморама у Теочину

264 КО Теочин

2296

1

995

16

Зграда пољопривреде - Магацин за складиштење у Теочину

264 КО Теочин

2301

1

1001

17

Продавница са помоћним просторијама у Теочину

264 КО Теочин

2302

-

70

преузмите оглас у целости
Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива