ПЛАНА ТРАНСПОРТ АД, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

30. дец. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, 2.Ст.бр.24/2010 од 10.12.2013. године, а у складу са чланoвима 109, 110, 111, 112 и 113 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности одбора поверилаца од 30.07.2014.године стечајни управник стечајног дужника


 "ПЛАНА ТРАНСПОРТ" АД у стечају из Велике Плане, Ул. Божидара Петковића бр. 1


ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је правно лице „Плана транспорт“ АД у стечају, Божидара Петковића бр. 1, из Велике Плане ( матични број: 17433121 ) са најзначајнијом имовином коју чине

 

Најважнија имовина стечајног дужника

Процењена вредност (дин.)

Депозит (дин.)


-          Грађевински објекти са пратећом инфраструктуром:

-          Зграда за коју није позната намена - Пословна зграда, на КП бр. 2667/1 КО Велика Плана 1, уписана у лист непокретности број 7667 КО Велика Плана 1, као број зграде 1 (што фактички чини део 1 - 3 , Управна зграда, Магацински део уз управну зграду и Магацин - отворени), укупне бруто површине 296 мкв, друштвена својина ДП „Плана транспорт“ Велика Плана обим удела 1/1;

-          Зграда за коју није позната намена - Пословна зграда, на КП бр. 2667/1 КО Велика Плана 1, уписана у лист непокретности број 7667 КО Велика Плана 1, као број зграде 2 (што фактички чини хала за поправку возила), укупне бруто површине 96 мкв, друштвена својина ДП „Плана транспорт“ Велика Плана обим удела 1/1;

-          Зграда за коју није позната намена - Пословна зграда, на КП бр. 2667/1 КО Велика Плана 1, уписана у лист непокретности број 7667 КО Велика Плана 1, као број зграде 3 (што фактички чини помоћни објекат са туш кабином), укупне бруто површине 58 мкв, друштвена својина ДП „Плана транспорт“ Велика Плана обим удела 1/1;

-          Зграда за коју није позната намена  - Пословна зграда, на КП бр. 2667/1 КО Велика Плана 1, уписана у лист непокретности број 7667 КО Велика Плана 1, као број зграде 4 (што фактички чини ковачка и механичарска радионица), укупне бруто површине 90 мкв, друштвена својина ДП „Плана транспорт“ Велика Плана обим удела 1/1;

-          Постројења и опрема:

-          Опрема стечајног дужника за технички преглед возила и сервисирање возила, опрема за грејање и канцеларијска и биро опрема;

-          Краткорочна потраживања:

-          Потраживања стечајног дужника по основу закупа;

-          Парнични поступак број 14.П.13172/2010

Опредељена вредност спора са активном легитимацијом стечајног дужника ради поништаја споразума о намирењу


 

11.909.700,00

 

2.381.940,00

преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПЛАНА ТРАНСПОРТ ВЕЛИКА ПЛАНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Услужне делатности у копненом саобраћају

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива