АД ФАДИП , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

30. дец. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства од 03.02.2010.године, у предмету СТ-32/2010, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр.3-4

ОГЛАШАВА

Продају  имовине ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ

 

              Предмет продаје: непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће целине:

Целина бр.

Имовина

Почетна цена у РСД

Депозит у   РСД


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина бр. 1.

 

(пета продаја)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некретнине на Старој Локацији у Бечеју-комплекс А-Стари погон, улица Петровоселски пут бр. 2 кога чине објекти саграђени на кат.парцели број 4297/3 КО Бечеј, уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј и то: 

-Зграда бр.1.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом  у површини од 4345м², део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда бр.2.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 155м², део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда бр.3.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 315м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.4.-Зграда за металопрерађивачку индустрију,  земљиште под зградом-објектом у површини од 146м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 5.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, земљиште под зградом-објектом у површини од 337м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр. 6.- Зграда за металопрерађивачку индустрију ,  земљиште под зградом-објектом у површини од 152 м²,  објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.7.- Зграда за металопрерађивачку индустрију,  земљиште под зградом-објектом у површини од 193м², објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

27.057.537,00

18.038.358,00


преузмите оглас у целости
ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива