»Војин Поповић - Холдинг» а.д. , »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. , »Војин Поповић - Производња и прерада меса» д.о.о. , »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. , »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. , у стечају оглашава продају стечајних

26. дец. 2014.

На основу закључака Трговинског суда у Ужицу Ст. бр. 22/06 од 20.03.2006. године, Ст. бр. 22/06 од 17.05.2007. године, Ст. бр. 32/06 од 20.03.2007. године, Ст. бр. 33/06 од 21.03.2007. године, Ст. бр. 34/06 од 20.03.2007. године, Ст. бр. 35/06 од 20.03.2007. године, у складу са члановима 109. 110. 111. 112. и 113. Закона о стечајном поступку (Сл. гласник РС бр. 84/04), Националног стандарда бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС бр. 43/05) и на основу сагласности Одбора поверилаца стечајни управник стечајних дужника »Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1, »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб, »Војин Поповић - Пoљопривреда и прерада меса» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1, »Војин Поповић - Трговина» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о., Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1


ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНИХ ДУЖНИКА КАО ЈЕДИНСТВЕНОГ ПАКЕТА ПРАВНИХ ЛИЦА МЕТОДОМ  ЈАВНОГ  ПРИКУПЉАЊА  ПОНУДА           


Предмет продаје су стечајни дужници који се продају као правна лица у јединственом пакету и то:

1.       »Војин Поповић - Холдинг» а.д. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

2.       »Војин Поповић - Производња и прерада рибе» д.о.о. Нови Пазар у стечају, Пазариште бб,

3.       »Војин Поповић - Пољопривреда и прерада меса» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1,

4.       »Војин Поповић - Трговина» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1 и

5.       »Војин Поповић - Домаћа Радиност» д.о.о. Нови Пазар у стечају, ул. Михаила Пупина бр. 1.

 

Процењена вредност износи: 445.468.126,00 динара.

 

Депозит за учешће на јавном прикупљању понуда износи: 89.093.626,00 динара.

преузмите оглас у целости
Стечај

ВОЈИН ПОПОВИЋ - ТРГОВИНА ДОО

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива