АД Елнос Комерц у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

20. дец. 2014.

На основу Решења Трговинског суда у Зајечару Ст. 22/09 од 14.09.2009. године и Закључка стечајног судије Трговинског суда у Зајечару Ст. бр. 22/09 од  23.10.2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник  Републике Србије“ број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


АД „ЕЛНОС КОМЕРЦ“ у стечају из Бора

 

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине јавним надметањем

преузмите цео оглас
Стечај

АД за трговину на велико и мало увоз-извоз ЕЛНОС КОМЕРЦ - у стечају

Локација:

Бор

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива