Д.П. ТАМИШ ХЛАДЊАЧА, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

19. дец. 2014.

На основу Решења о банкротству  стечајног судије Привредног суда у Панчеву, број предмета Ст.бр.141/2013 од  26.07.2013. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број  5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број13/2010.) исагласности Одбора поверилаца о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања од 26.05.2014.године, стечајни управник стечајног дужника


Д.П. "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА"устечајуизПанчеваулицаНовосељански пут б.б.

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица

методом јавногнадметања

 

Најважнију имовину стечајног дужника чини:

Земљиште:

Р.бр.

KO

ЛН

KП

Локација

Врста земљишатa

Oблик својине

Врста права

Укупно
(m2)

Удео

Припада Предузећу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Панчево

12971 КО Панчево

11423/2

Скадарска

Земљиште у грађевинском подручју

Друштвена

Својина

68.591

9003/9495

65.037

преузмите оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива