АД Ковграп Ставител у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

14. окт. 2014.

На основу Решења Привредног суда у Панчеву, пословни број  Ст. 527/10 од дана 05.07.2011. год, а у складу са чланoвима 131.132. и 133.Закона о стечају  («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


АД  КОВГРАП СТАВИТЕЛ  у стечају из Ковачице, ул. Братства Јединства 102


ОГЛАШАВА

 

продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је имовинска целина коју чини:    

Четири  објекта који се налазе у Ковачици, ул. Братства Јединства 102, на локацији бившег грађевинског предузећа “Ставител“ из Ковачице, постојећи на катастарској парцели бр.3198/6 КО Ковачица, Лист непокретности бр.4432 КО Ковачица, и то:


1. Помоћна зграда, уписана као објекат број 5 у листу непокретности 4432 КО Ковачица, у ЛН уписане површине 17м2, (који се у природи састоји из: надстрешнице гараже у основи 2,20м x3,80 м, свињца у основи 3,20м x 3,80м, обора без крова 6,00 x 4,00 м)

2. Помоћна зграда - уписан као објекат број 7 у листу непокретности 4432 КО Ковачица, у ЛН уписане површине 38 м2

3. Трафостаница - уписан као објекат број 8 у листу непокретности 4432 КО Ковачица,објекат изграђен без одобрења за градњу, са трансформатором 1х400KWA, MINEL TP7 422-400, произведен 1976.године, са пратећом електро опремом

4.  Магацин -површине 162 м2, ванкњижно право својине стечајног дужника, предат захтев за   

     легализацију


преузмите цео документ
Стечај

Акционарско друштво за грађевинске радове КОВГРАП СТАВИТЕЛ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива