ЗЗ СЕЛЕВАЦ , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

27. сеп. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу 4.Ст.27/2011 од 19.05.2011. године,  а у складу са члановима 131., 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009) и Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РСбр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


  Земљорадничка задруга „СЕЛЕВАЦ“  у стечају из Селевца

ОГЛАШАВА

 продају имовине стечајног дужника

 методом јавног надметања

 

Предмет продаје

(назив имовинске целине)

Почетна цена (динари)

Депозит

(динари)

 

А) Комплекс објеката - фарма у селу Селевац, на катастарским парцелама 12145/3, 12146/1, 12146/5, 12146/6, 12147/2, 12146/10, 12146/11, уписане у Листовима непокретности број 4273, 651 и 4156 К.О. Селевац, носилац права на објектима Земљорадничка задруга „СЕЛЕВАЦ“  у стечају, Селевац,  и то :

 

1. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 1),  број зграде 4, уписане површине 672 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.


2. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 2),  број зграде 5, уписане површине 1079 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.


3. Помоћна зграда део - (објекат на фарми број 3),  број зграде 2, уписане површине 604 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.


4. Зграда пољопривреде део - (објекат на фарми број 4),  број зграде 2, уписане површине 610 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.


5. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 6 - (објекат на фарми број 5),  број зграде 1, уписане површине 897 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).


6. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 5 - (објекат на фарми број 6),  број зграде 2, уписане површине 897 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).


7. Зграда пољопривреде део -ЖИВИНАРНИК бр. 7 - (објекат на фарми број 7),  број зграде 6, уписане површине 897 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат преузет из земљишне књиге (објекат има употребну дозволу).8. Зграда пољопривреде део - магацин на фарми,  број зграде 7, уписане површине 918 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.


9. Помоћна зграда - магацин зрнасте хране,  број зграде 1, уписане површине 207 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи.


10. Помоћна зграда део - радионица са магацином и гаражом,  број зграде 3, уписане површине 250 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи.


11. Зграда пољопривреде - портирница, број зграде 1, уписане површине 27 м2, врста права - држалац, облик својине - друштвена, правни статус - објекат изграђен без одобрења за градњу.


12. Бензинска пумпа, површине 20 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.


13. Магацин горива, површине 8,00 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.


14. Зграда водовода, површине 12,4 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.  


15. Надстрешница, површине 180 м2, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.


Б) Магацин са канцеларијом и надстрешницом у селу Бачинац, површине 160 м2  изграђен на кат. парцели 6980/1 К.О. Бачевац, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина.


Ветеринарски пункт у селу Бачинац, површине 42 м2  изграђен на кат. парцели 6980/1 К.О. Бачевац, објекат није снимљен и укњижен, ванкњижна својина. Постоји одобрење за изградњу овог објекта.


Ц) Машине, опрема и инвентар према спецификацији из продајне документације.


34.171.400,00

13.668.560,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Земљорадничка задруга Селевац

Локација:

Селевац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива