Продат део покретне имовине стечајног дужника ФАДИП АД, Бечеј

23. јул. 2014.
Дана 23.07.2014. године, одржана је продаја имовине стечајних дужника
АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја, Трг Ослобођења бр. 3-4, Бечеј
ГПДП „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ у стечају из Апатина, Светог Саве 8
АД „АС ИМПЕКС“ у стечају Нови Сад, Шумадијска 16
према огласима о продаји
 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
 
 
Ред.
бр.
Имовина
 
Број целине
Почетна цена (дин)
Продајна цена (дин)
        Купац
  1.  
Покретна имовина - коју чине шестовретени руски аутомати 1А265, 1А240, 1А225, 1616-6, 1Б-240-6 и остала опрема према спецификацији у продајној документацији
1
3.093.772,00
3.093.772,00
ПРОИЗВОДНИ ЦЕНТАР ФАДИП ДОО БЕЧЕЈ, Индустријска зона бб,
мб:20797380
  1.  
Канцеларијски намештај и уређаји према спецификацији у продајној документацији
3
157.050,00
157.050,00
ПРОИЗВОДНИ ЦЕНТАР ФАДИП ДОО БЕЧЕЈ, Индустријска зона бб,
мб:20797380
 
 
С обзиром да закључно са 16.07.2013. године нико од евентуалних купаца није уплатио депозит (односно положио првокласну банкарску гаранцију) за куповину имовине стечајних дужника  ГПДП „МАРКО ОРЕШКОВИЋ“ у стечају из Апатина  и АД „АС ИМПЕКС“ у стечају Нови Сад, као и целина број 2 и 4 стечајног дужника АД „ФАДИП“ у стечају из Бечеја, по објављеним  огласима, Комисија за спровођење продаје јавним надметањем прогласила је ове продаје НЕУСПЕЛИМ.
Стечај

АС ИМПЕКС друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива