"ЛУНОВО СЕЛО" , у стечају оглашава пету продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

09. јун. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Краљеву, Ст.бр.54/2010 од  24.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


Земљорадничке задруге "ЛУНОВО СЕЛО" у стечају из Велике Дренове, ул. Велика Дренова 66

ОГЛАШАВА

пету продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је имовина коју чини :

 

ЦЕЛИНА 1--Имовина  у Рибашевини код Ужица


ОБЈЕКТИ:

1.              Зграда осталих индустријских делатност-СУШАРА, уписана у В лист - Листа непокретности бр 215 КО Рибашевина, означена као  бр. зграде 1, површине у основи 1130 м2 (ПР), са правним статусом објекта који је изграђен без одобрења за градњу, облик својине задружна својина 1/1 изграђена на к.п. 1572/4 површине 1 ха 37 ари 91 м2, на којој стечајни дужник има право задружне својине са обимом удела од 1/1 . Стечајни дужник поседује Решење општинског комитета за комуналне и стамбене послове и урбанизам Општине Титово Ужице број 07-351-529/82 од дана 14.12.1984.године којим се одобрава употреба изведених радова на надстрешици сушаре и тунелске сушаре за воће и поврће.

2.              Зграда пословних услуга- пословни простор, једна просторија техничких услуга-МАГАЦИН, уписана у В лист 2. део - Листа непокретности бр 215 КО Рибашевина као број посебног дела 1 у приземљу  зграде бр. 2, површине у основи 130 м2 (ПР), облик својине задружна својина 1/1 изграђена на к.п. 1572/4 површине 1 ха 37 ари 91 м2, на којој стечајни дужник има право задружне својине са обимом удела од 1/1

Преузмите оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива