ДП Путоградња у стечају оглашава продају

09. јун. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, Ст.бр.32/2010 од 28.07.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности одбора поверилаца од 02.06.2014. год. стечајни управник стечајног дужника


ДП "ПУТОГРАДЊА" у стечају из Пожаревца, ул. Моше Пијаде бб

 

ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине, непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

 

Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА ДОО ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива