«МЕРКУР» АД , у стечају оглашава продају целокупне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

30. мај. 2014.

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 31.07.2013.године, број предмета СТ. 27/2013 а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и одлуком Одбора поверилаца од  22.05.2014. године, стечајни управник стечајног дужника


 «МЕРКУР» АД у стечају из Бачке Паланке

О Г Л А Ш А В А

 

продају целокупне имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника према спецификацији у продајној докуметацији и то:

Преузмите оглас у целости
Стечај

АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива