ДП "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

23. мај. 2014.
На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Суботици, Ст.бр.522/2010 од 01.11.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133.,135. и 136Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), на основу сагласности одбора поверилаца од 11.10.2011. године и мишљења одбора поверилаца од 05.05.2014. године стечајни управник стечајног дужника
 
ДП "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" у стечају, Ором, ул. Петефи Шандора бр. 79
 
ОГЛАШАВА
Продају стечајног дужника ДП "ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ" у стечају, Ором, ул. Петефи Шандора бр. 79, матични број 08208727, као правног лица јавним прикупљањем понуда
 
Најважнију имовину стечајног дужника као правног лица чини :
Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће ПОЉОПРИВРЕДА ДОЛИНЕ ОРОМ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ором

Делатност:

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива