ЋИЋЕВАЦ / ИМПРЕГНАЦИЈА

Локација:

Ћићевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Статус:

ЏИТИ/ГАЛЕБ / GALEB GTE

Локација:

Београд

Делатност:

Производња комуникационе опреме

Статус:

АБ-КООПЕРАЦИЈА

Локација:

Пландиште

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Статус:

АВАЛА

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Статус:

АВАЛА

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних ...

Статус:

АВАЛА АДА

Локација:

Београд

Делатност:

Производња таласастог папира и картона и ...

Статус:

АГРОБАНАТ

Локација:

Пландиште

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОБАЧКА

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

АГРОБОГОЈЕВО

Локација:

Богојево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и ...

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива