ДП "ПУТОГРАДЊА" , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица, непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

18. окт. 2013.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу, Ст.бр.32/2010 од 28.07.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности одбора поверилаца од 30.09.2013.год. стечајни управник стечајног дужника


ДП "ПУТОГРАДЊА" у стечају из Пожаревца, ул. Моше Пијаде бб

 

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника Друштвено предузеће за путеве „ПУТОГРАДЊА“ у стечају, Пожаревац, ул.Моше Пијаде бб, матични број 17299735, као правног лица, непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда

Преузмите оглас у целости
Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА ДОО ПОЖАРЕВАЦ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива