ДП „СРБИЈАНКА" , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

17. јун. 2013.

На основу решења стечајног већа Трговинског суда у Ваљеву од 16.9.2008. године, и закључка стечајног судије Трговинског суда у Ваљеву од 26.1.2009. године, број предмета Ст. 35/2010 (стари број Ст. 18/08), а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  РС, број 84/2004 и 85/2005) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Службени гласник РС, број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника:


ДП „СРБИЈАНКА“ у стечају, Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 58

 

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

 

 

Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника по следећим продајним целинама:


ЦЕЛИНА БРОЈ 1 коју чини:ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У БЕОГРАДУ, НА ВРАЧАРУ, УЛ. ТОМЕ МАКСИМОВИЋА БР. 7 - ЛОКАЛ БРОЈ 4

Пословни простор – локал број 4, налази се у Београду, ул. Томе Максимовића бр. 7 (раније ул. Грочанска бр. 5, односно ул. IV нова бр. 5), општина Врачар, у приземљу стамбено-пословног објекта Б-15, ламела 3. Зграда је изграђена на к.п.бр. 3161/1 КО Врачар, површине 0.03.24 ха, и к.п.бр. 3161/2 КО Врачар, површине 0.00.16 ха, које су у својини Републике Србије. Зграда у којој се налази локал није евидентирана у листу непокретности број 339 КО Врачар. Стечајни дужник је ванкњижни власник означеног локала на основу Вансудског поравнања закљученог дана 27.06.2003. године са ДП „Завод за изградњу града Београда“, и на основу Судског пораванања закљученог дана 22.10.2003. године пред Првим општинским судом у Београду, у предмету П.бр. 8944/01, са ДП „Завод за изградњу града Београда“. Површина локала износи 45,80 м2.

Процењена вредност износи: 7.681.799,00 динара.

Депозит износи: 1.536.359,80 динара.

 

 

ЦЕЛИНА БРОЈ 2 коју чини:ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У БЕОГРАДУ, НА ВРАЧАРУ, УЛ. ТОМЕ МАКСИМОВИЋА БР. 7 - ЛОКАЛ БРОЈ 3

Пословни простор – локал број 3, налази се у Београду, ул. Томе Максимовића бр. 7 (раније ул. Грочанска бр. 5, односно ул. IV нова бр. 5), општина Врачар, у приземљу стамбено-пословног објекта Б-15, ламела 3. Зграда је изграђена на к.п.бр. 3161/1 КО Врачар, површине 0.03.24 ха, и к.п.бр. 3161/2 КО Врачар, површине 0.00.16 ха, које су у својини Републике Србије. Зграда у којој се налази локал није евидентирана у листу непокретности број 339 КО Врачар. Стечајни дужник је ванкњижни власник означеног локала на основу Вансудског поравнања закљученог дана 27.06.2003. године са ДП „Завод за изградњу града Београда“, и на основу Судског пораванања закљученог дана 22.10.2003. године пред Првим општинским судом у Београду, у предмету П.бр. 8944/01, са ДП „Завод за изградњу града Београда“. Површина локала износи 43,53 м2.

Процењена вредност износи: 7.301.063,00 динара.

Депозит износи: 1.460.212,60 динара.

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП СРБИЈАНКА ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња сокова од воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива