„ИРИС"а.д , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда

08. јун. 2013.

 На основу решења  Привредног суда у Ужицу Ст. бр. 58/10 од 20.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 
   Индустрија конфекције, дугмади и шнала „ИРИС“а.д - у стечају,
Пријепоље, Ул. Валтерова бр. 106
 
ОГЛАШАВА
 
продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда
Преузмите
Стечај

НДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ, ДУГМАДИ И ШНАЛА ИРИС АД, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива