«Continental BSS за трговину и услуге» ДП , у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

18. мај. 2013.

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Новом Саду од 22.02.2012.године, број предмета СТ. 1183/2011 а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и Одлуком Одбора поверилаца од  13.05.2013. године, стечајни управник стечајног дужника

«Continental BSS за трговину и услуге» ДП у стечају из Новог Сада

О Г Л А Ш А В А

продају имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних  понуда

Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП ЦОНТИНЕНТАЛ БСС ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива