„PAPIRPROMET" AD i „PAPIRPROMET EKSPORT IMPORT" DOO , u stečaju oglašavaju zajedničku prodaju pokretne i nepokretne imovine stečajnih dužnika javnim prikupljanjem pisanih ponuda

22. нов. 2012.

Na osnovu rešenja Privrednog suda u Kraljevu St.br. 11/2009 od 4.12.2009. godine, rešenja Privrednog suda u Kraljevu St.br. 33/2009 od 4.12.2009. godine, zaključka Privrednog suda u Kraljevu St.br. 11/2010 od 12.1.2010. godine, zaključka Privrednog suda u Kraljevu St.br. 21/2010 od 12.1.2010. godine i odluka Odbora poverilaca stečajnih dužnika od 18.11.2010. godine i 31.10.2012 godine, u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05), i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Sl.glasnik RS“, br. 43/05), stečajni upravnik stečajnih dužnika:

 
 
„PAPIRPROMET“ AD u stečaju iz Kraljeva, Ul. Karađorđeva 264/L, i
 „PAPIRPROMET EKSPORT IMPORT“ DOO u stečaju iz Kraljeva, Ul. Omladinska 9
 
OGLAŠAVA
zajedničku prodaju pokretne i nepokretne imovine stečajnih dužnika
javnim prikupljanjem pisanih ponuda
 
 
Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnih dužnika koja se prodaje kao jedinstvena prodajna celina, koju čine:
 
  • OBJEKTI: 
- objekat br. 1 - DISTRIBUTIVNI CENTAR, stvarne bruto površine od 4948,68 m2. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za ovaj objekat izdate su građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Trgovinskog preduzeća «Papirpromet eksport import» DOO u stečaju;
- objekat br. 2 - PROIZVODNI POGON, stvarne bruto površine od 292,8 m2, koji u stvarnosti kao i u kopiji plana čini jedan građevinski objekat sa objektom MIKROFILMSKOG CENTRA. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za ovaj objekat su izdate su građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Trgovinskog preduzeća «Papirpromet eksport import» DOO u stečaju;
- objekat br. 3 - MIKROFILMSKI CENTAR, stvarne bruto površine od 360 m2, koji u stvarnosti kao i u kopiji plana čini jedan građevinski objekat sa objektom PROIZVODNOG POGONA. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za ovaj objekat je izdata građevinska dozvola. Objekat je u svojini Trgovinskog preduzeća «Papirpromet eksport import» DOO u stečaju;
- objekat br. 4 -KOTLARNICA, stvarne bruto površine od 86,92 m2. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za navedeni objekat nisu izdate građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Preduzeća za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu «Papirpromet» AD Kraljevo u stečaju;
- objekat br. 5 - PORTIRNICA, stvarne bruto površine od 17,06 m2. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za navedeni objekat nisu izdate građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Preduzeća za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu «Papirpromet» AD Kraljevo u stečaju;
- objekat br. 6 - ENERGANA, stvarne bruto površine od 37,80 m2. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za navedeni objekat nisu izdate građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Preduzeća za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu «Papirpromet» AD Kraljevo u stečaju;
-objekat br. 7 - TRAFOSTANICA, stvarne bruto površine od 14,28 m2. Objekat se nalazi na k.p.br. 2822/1 KO Kraljevo, Ul. Karađorđeva bb. Za navedeni objekat nisu izdate građevinska i upotrebna dozvola. Objekat je u svojini Preduzeća za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu «Papirpromet» AD Kraljevo u stečaju;
 
  • PRAVO KORIŠĆENjA NA ZEMLjIŠTU ukupne površine od 1 ha 59 ari i 12 m2, koju čini:
 
- k.p.br. 2822/1, kultura - stambene zgrade (pod objektima površine od 45 ari i 80 m2) i dvorište uz stambenu zgradu (površine od 1 ha 13 ari i 32 m2), ukupne površine parcele od 1 ha 59 ari i 12 m2.
 
U posedovnom listu br. 8412 KO Kraljevo, zemljište je evidentirano kao svojina Republike Srbije, a korisnik je „PAPIRPROMET“ iz Kraljeva. Pravo korišćenja se prenosi uz naknadu na osnovu saglasnosti RJP - Odeljenje Kraljevo od 28.2.2011. godine. Kupac snosi sve troškove u postupku konverzije prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine. Vrednošću prava korišćenja na predmetnim parcelama obuhvaćena je i vrednost objekata niskogradnje koji se na njima nalaze (saobraćajnice i parking).
 
  • POKRETNA IMOVINA: oprema i inventar po popisnima listama od 23.10.2009. godine (tabela 7 spisak opreme stečajnog dužnika) iz prodajne dokumentacije, i zalihe trgovačke robe po popisnima listama od 23.10.2009. godine iz prodajne dokumentacije.
 
Procenjena vrednost  iznosi:146.781.417,00 dinara.
 
Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.
 
Depozit za učešće u prodaji iznosi: 29.356.284,00dinara.
Преузмите оглас у целости
Стечај

Трговинско предузеће Папирпромет експорт импорт доо

Локација:

Краљево

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива