PRVI MAJ" u stečaju oglašava prodaju imovine metodom javnog prikupljanja pisanih ponuda

26. мај. 2011.

Na osnovu rešenja Privrednog suda u Valjevu St.br. 72/10 od 13.4.2010. godine i rešenja Privrednog suda u Valjevu St.br. 72/10 od 27.9.2010. godine, a u skladu sa članovima 131, 132 i 133 Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
Industrija građevinskog materijala „PRVI MAJ“ AD u stečaju
iz Lešnice, Ul. Maršala Tita br. 126
 
OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem pisanih ponuda
 
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika razvrstana po sledećim prodajnim celinama:
 
CELINA BR. 1 (stovarište građevinskog materijala)kojučini nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na k.p.br. 4283 KO Lešnica, i to:
 
- objekti – zgrada br. 1 (pomoćna zgrada - stovarište građevinskog materijala) površine pod objektom od 567 m2, zgrada br. 2 (pomoćna zgrada - stovarište građevinskog materijala) površine pod objektom od 90 m2 i zgrada br. 3 (pomoćna zgrada - portirnica) površine pod objektom od 25 m2, izgrađene na k.p.br. 4283 KO Lešnica, i upisane u listu nepokretnosti br. 1917 KO Lešnica, kao društvena svojina stečajnog dužnika sa obimom udela 1/1, sva tri objekta su izgrađeni bez odobrenja za gradnju;
 
- zemljište - koje činik.p.br. 4283 KO Lešnica, ukupne površine od 24 ara i 98 m2, po vrsti ostalo građevinsko zemljište u svojini, upisano u listu nepokretnosti br. 1917 KO Lešnica kao društvena svojina stečajnog dužnika sa udelom od 152515/157515 i državina stečajnog dužnika sa udelom od 5000/157515;
 
- oprema- silos za cement i ostala oprema po popisu.
 
Procenjena vrednost imovine iznosi: 3.026.302,00 dinara.     Depozit iznosi: 605.260,40 dinara.
Преузмите оглас у целости
ИГМ ПРВИ МАЈ АД ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРВИ МАЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕШНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лешница

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива