„PROLETERSKI PUT" u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica i zemljišta koje je izdvojeno iz prodaje pravnog lica metodom javnog prikupljanja ponuda

18. апр. 2011.

Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Užicu St.br. 27/09 od 4.9.2009. godine, zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Užicu St.br. 27/09 od 16.12.2009. godine, i saglasnosti Odbora poverilaca od 23.11.2010. godine, u skladu sa odredbama čl. 109, 110, 111, 112 i 113 Zakona o stečajnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004 i 85/2005), i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik RS“, br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
Društveno građevinsko preduzeće „PROLETERSKI PUT“ u stečaju,
Požega, ul.Knjaza Miloša bb
 
 
OGLAŠAVA
prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica i zemljišta koje je izdvojeno iz prodaje pravnog lica metodom javnog prikupljanja ponuda
 
 
Predmet prodaje je razvrstan u dve prodajne celine, i to:
 
CELINA BR. 1:
Predmet prodaje u okviru celine br. 1 je zemljište na k.p.br. 785/4 KO Konjevići, ukupne površine od 932 m2, od čega zemljište pod zgradom br. 1 površine 68 m2 i njiva 2. klase površine 864 m2, po vrsti poljoprivredno zemljište, upisano u listu nepokretnosti br. 965 KO Konjevići kao društvena svojina DGP „PROLETERSKI PUT“ iz Požege sa obimom udela 1/1. Objekat br. 1 koji se nalazi na navedenoj parceli, površine pod objektom od 68 m2 , izgrađen bez odobrenja za gradnju, upisan je u listu nepokretnosti br. 965 KO Konjevići kao društvena svojina – držalac DGP „PROLETERSKI PUT“ iz Požege, ali navedeni objekat nije predmet prodaje jer je isti otuđen 1998. godine. Saglasno čl. 11 Zakona o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini.
 
Procenjena vrednost celine br. 1 iznosi 1.481.880,00dinara.
Depozit za učešće u postupku prodaje za celinu br. 1 iznosi 296.376,00 dinara.
Преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ХИДРОРЕСУРС ДОО ЧАЧАК

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива