Neuspela prodaja imovine preduzeća "Drina metal", u stečaju, iz Ljubovije

14. мар. 2011.
Dana 14.3.2011. godine, u prostorijama stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS, u Beogradu, Terazije br. 23, sa početkom u 11:15 časova, održana je prodaja imovine stečajnog dužnika Društvenog preduzeća za proizvodnju, promet i usluge „DRINA-METAL“ u stečaju, Ljubovija, Ul. Vojvode Mišića bb, po oglasu o prodaji objavljenom dana 7.2.2011. godine.
 
Rezime prodaje:
 
Celina
Opis imovine
Procenjena
vrednost
imovine
(dinara)
Ostvarena prodajna cena
(dinara)
        Kupac
1.     
Predmet prodaje je celokupna nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika koja se prodaje kao jedinstvena celina, koju čine:
1.     Građevinski objekti
Građevinski objekti su izgrađeni na k.p.br. 669 KO Lonjin, i to:
 - hala za pocinkavanje, označena u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin, kao zgrada poslovnih usluga br. 1, površine pod objektom od 594 m2, svojina stečajnog dužnika, obim udela 1/1;
- objekat održavanja, označen u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin kao magacin rezervnih delova br. 2, površine pod objektom od 23 m2, svojina stečajnog dužnika, obim udela 1/1;
- zgrada društvenog standarda i zgrada uprave-prošireni deo, označene u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin, kao zgrada ostalih industrijskih delatnost br. 3, uknjižene površine pod objektom od 13 m2, susvojina stečajnog dužnika sa obimom udela ½; u stvarnosti zgrada društvenog standarda ima bruto površinu osnove od 123 m2, a zgrada uprave-prošireni deo ima bruto površinu osnove od 80 m2; zgrada društvenog standarda i uprava (prošireni deo) konstruktivno čine jednu celinu dok su funkcionalnom smislu to dva nezavisna objekta;
- upravna zgrada, označena u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin, kao zgrada za metaloprerađivačku industriju br. 5, uknjižene površine pod objektom od 376 m2, susvojina stečajnog dužnika sa obimom udela ½; u stvarnosti upravna zgrada ima bruto površinu osnove od 173 m2;
- objekat magacina sa garažom, označen u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin, kao zgrada ostalih industrijskih delatnosti - radionica br. 7, uknjižene površine pod objektom 67 m2, svojina stečajnog dužnika, obim udela 1/1; u stvarnosti magacin ima bruto površinu osnove od 45,60 m2, a garaža ima bruto površinu osnove od 21,70 m2;
- nadstrešnica za smeštaj cisterni za skladištenje kiselina sa betonskim postoljima za smeštaj cisterni na k.p.br. 669 KO Lonjin, neuknjižena, bez imovinsko-pravne dokumentacije, bruto površine osnove od 75,40 m2;
- objekat portirnice na k.p.br. 669 KO Lonjin, montažno-demontažni, neuknjižen, bez imovinsko-pravne dokumentacije, bruto površine osnove od 10 m2;
- poljski WC, neuknjižen, bez imovinsko-pravne dokumentacije, površine od 10 m2;
Pored navedenih objekata prodaju se i zaštitna kućica za kran, ograda oko objekta, spoljna rasveta i betonski bazen za otpadnu vodu.
2. Zemljište u građevinskom području
Objekti se prodaju zajedno sa zemljištem na kojem su izgrađeni, a koje čini k.p.br. 669 KO Lonjin, ukupne površine od 1.36.64 ha, i to – zemljište pod objektima površine od 0.21.42 ha, zemljište uz zgradu - objekat površine 0.75.26 ha i njiva 3. klase površine od 0.39.96 ha, upisana u listu nepokretnosti br. 735 KO Lonjin, kao društvena svojina stečajnog dužnika, suvlasništvo sa udelom od 1/2.
3. Oprema i ostala pokretna imovina (prema specifikaciji, prilog br. 2)
4. Zalihe repromaterijala, alata i sitnog inventara
 
 
20.971.325,00
 
NEUSPELO
 
Za imovinu čija je prodaja oglašena oglasom o prodaji od 7.2.2011. godine, nije pristigla nijedna ponuda u naznačenom roku i u pisanoj formi, pa je prodaja proglašena NEUSPEŠNOM.
Стечај

Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге ДРИНА МЕТАЛ ЉУБОВИЈА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива