„LIPA" a.d. u stečaju oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda

02. феб. 2011.

Na osnovu zaključka stečajnog sudije Privrednog suda u Zrenjaninu St. 23/2010 od 20.01.2010. godine i Odluke Odbora poverilaca od 28.12.2010. godine, a u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5, o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
 „LIPA“ a.d. Srpska Crnja u stečaju, ul. Beogradska b.b.
 
O G L A Š A V A
 
prodaju imovine stečajnog dužnika
NEPOSREDNOM POGODBOM UZ PRIKUPLjANjE PISANIHPONUDA
 
Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovine stečajnog dužnika koju čini:
 
I           Nepokretnosti-građevinski objekti u Srpskoj Crnji, upisani u listu       nepokretnosti broj 1128 KO Srpska Crnja, u svojini stečajnog dužnika i to:
·      Magacin gotovih proizvoda, upisan u listu nepokretnosti kao zgrada poslovnih usluga br. 1 na kat. par. 2158, površine 1.276 m2,
·      Lakirnica površine 174 m2, upisana u listu nepokretnosti kao objekat drugih delatnosti, br. zg. br. 1, na kat. parc. 2163,
·      Kompresorska stanica 18 m2, upisana u listu nepokretnosti kao zg. br. 2 na kat. parc. 2163,
·      Kotlarnica, upisana u listu nepokretnosti kao zg. br. 3, na kat. par. 2163, površine 64 m2,
·      Šupa sa sušarom, upisana u listu nepokretnosti kao pomoćna zgrada br. 4, na kat. par. 2163 površine 488 m2 ,
·      Silos za piljevinu na kat. par. 2163, upisan u listu nepokretnosti kao zgrada br. 5, površine 22 m2,
·      Portirnica, upisana u listu nepokretnosti kao zgrada br. 6, na kat. par. 2163, površine 28 m2,
·      Garaža, upisana u listu nepokretnosti kao zg. br. 7 na kat. par. 2163, površine 70 m2,
·      Proizvodna hala, upisana u listu nepokretnosti kao zgrada br. 8 pod nazivom zgrada poslovnih usluga-upravna zgrada, na kat. par. 2163, površine 1.071 m2,
·      Upravna zgrada, upisana u listu nepokretnosti kao zg. br. 9, na kat. par. 2163, površine 446 m2 u dve etaže po 223 m2,
·      Arhiva, upisana u listu nepokretnosti kao zg. br. 10, na kat. par. 2163, površine 15 m2, izgrađena bez odobrenja za gradnju,
II    Vanknjižno pravo svojine na:
·      Garaži za autobus izgrađenoj na kat. par. 2163, površine 54 m2,
·      Magacinu sirovina, površine 118 m2,
·      Nadstrešnici, površine 120 m2,
III   Pripadajuća oprema i sitan inventar prema specifikaciji u prodajnoj      dokumentaciji, čija je vrednost uračunata u cenu.

Procenjena vrednost imovine koja je predmet prodaje je 46.814.180,00 dinara

Преузмите оглас у целости
Стечај

АД за производњу грађевинске столарије ЛИПА, СРПСКА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Српска Црња

Делатност:

Производња остале грађевинске столарије и елемената

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива