Saopštenje sa 37. javne aukcije održane 28.01.2003. u Beogradu

28. јан. 2003.
Dana 28.01.2003. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 37. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:
 1. AD ZAŠTITA PRES, Beograd
  Početna cena: 627.000,00 | Prodajna cena: 40.000.000,00
  Kupac: Zoran Petrović
 2. DP RADNIK, Nova Varoš
  Početna cena: 5.981.000,00 | Prodajna cena: 49.000.000,00
  Kupac: Vojko Purić
 3. DP TIZ, Beograd
  Početna cena: 7.403.000,00 | NEUSPEŠNA
 4. AD KONSALTING BIRO, Beograd
  Početna cena: 126.000,00 | Prodajna cena: 161.000,00
  Kupac: Ivana Vrhovac
 5. AD ŽITOPROMET, Draginje
  Početna cena: 4.698.000,00 | NEUSPEŠNA
 6. DP BORIĆI, Sjenica
  Početna cena: 3.235.000,00 | Prodajna cena: 3.700.000,00
  Kupac: Murat Lekpek
 7. DP PUTNIK, Mali Zvornik
  Početna cena: 8.000.000,00 | NEUSPEŠNA
 8. DP KRUPANj, Krupanj
  Početna cena: 1.484.000,00 | Prodajna cena: 21.000.000,00
  Kupac: LjubomirMarković – konzorcijum
 9. DP METALOGRAF, Trstenik
  Početna cena: 8.052.000,00 | NEUSPEŠNA
 10. DP ITA, Arilje
  Početna cena: 1.581.000,00 | Prodajna cena: 1.581.000,00
  Kupac: Nenad Tutunović
 11. DP INOS-ANGROSIROVINA, Valjevo
  Početna cena: 14.920.000,00 | Prodajna cena: 14.920.000,00
  Kupac: Olivera Maričić
 12. DP BLAČANKA, Blace
  Početna cena: 2.757.000,00 | Prodajna cena: 2.757.000,00
  Kupac: Gradimir Dikić
 13. DP SPECIJALNI TRANSPORTI, Beograd
  Početna cena: 3.339.000,00 | Prodajna cena: 3.500.000,00
  Kupac: Žarko Kosović

Архива

Новинско-издавачко акционарско друштво ЗАШТИТА ПРЕС

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

Стечај

Грађевинско предузеће РАДНИК ДОО НОВА ВАРОШ

Локација:

Нова Варош

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Текстилно предузеће ТИЗ са п.о.

Локација:

Београд

Делатност:

Производња тканина

Архива

Предузеће за консалтинг услуге КОНСАЛТИНГ БИРО акционарско друштво са мешовитим капиталом

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЖИТОПРОМЕТ/ ЕКОКОМ

Локација:

Драгиње

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за угоститељство и туризам БОРИЋИ

Локација:

Сјеница

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Друштвено предузеће за угоститељство, производњу, туризам и трговину ПУТНИК

Локација:

Мали Зворник

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

Друштвено трговинско предузеће КРУПАЊ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

Индустрија трикотаже

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња рубља

Архива

Предузеће за производњу, прераду и промет секукндарних сировина ИНОС-АНГРОСИРОВИНА

Локација:

Ваљево

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за производњу трикотажа БЛАЧАНКА

Локација:

Блаце

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Архива

Предузеће за транспортне услуге у друмском саобр., произв. и тргов. делатн. СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТИ

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива