Saopštenje sa 123 javne aukcije održane 16.09.2004. godine u Beogradu

16. сеп. 2004.
Dana 16.09.2004. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 123. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:
  1. DP INOS-METALBIRO, Beograd
    Početna cena: 875.000 | Prodajna cena: 21.000.000
    Kupac: Ferenc Brindza konzorcijum
  2. AD SILOS JAKOVO, Jakovo
    Početna cena: 11.807.000 | Prodajna cena: 111.000.000
    Kupac: Đorđe Božić
  3. DP PARTIZAN, Kragujevac
    Početna cena: 5.216.000 | Prodajna cena: 5.400.000
    Kupac: Slavoljub Rakić konzorcijum
  4. AD JUGOTERM, Beograd
    Početna cena: 921.000 | Prodajna cena: 970.000
    Kupac: Zoran Trajković konzorcijum
  5. DP SAVA, Lazarevac
    Početna cena: 20.000 | Prodajna cena: 20.000
    Kupac: Stefan Marić
  6. DP CENTAR ZABUČJE, Užice
    Početna cena: 1.800.000 | Prodajna cena: 1.800.000
    Kupac: PPP Marking d.o.o.
  7. DP ELEKTROMONT, Beograd
    Početna cena: 178.000 | Prodajna cena:
    Kupac: ODLOŽENA
  8. DP GUČEVO, Loznica
    Početna cena: 30.246.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  9. DP TRGOVINA I TRANSPORT, Ljig
    Početna cena: 328.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  10. DP SAVREMENI DOM, Kruševac
    Početna cena: 135.046.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  11. DOO ELID, Donji Dušnik
    Početna cena: 89.860.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  12. DP NIKROOPREMA, Paraćin
    Početna cena: 8.827.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  13. DGP KAZIMIR VELjKOVIĆ, Kragujevac
    Početna cena: 17.525.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
  14. DP 4. JULI, Bojnik
    Početna cena: 794.000 | Prodajna cena:
    Kupac: NEUSPEŠNA
Архива

Друштвено предузеће за сакупљање и примарну прераду секундарних сировина ИНОС-МЕТАЛБИРО

Локација:

Београд

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

Предузеће за пољопривредне услуге СИЛОС ЈАКОВО АД ЈАКОВО

Локација:

Јаково

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Акционарски фонд

ЈУГОТЕРМ Акционарско друштво за инжењеринг,пројектовање,производњу и монтажу свих врста инстал.,машина и уређаја

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено предузеће за стручно образовање, обуку кадрова и истраживачко-развојни рад САВА са п.о.

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Остало образовање

Архива

Друштвено предузеће за производњу, трговину и услуге ЦЕНТАР ЗАБУЧЈЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња дрвне амбалаже

Стечај

Предузеће за електромонтажне радове ЕЛЕКТРОМОНТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

Друштвено предузеће пољопривредно добро ГУЧЕВО

Локација:

Београд

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Друштвено предузеће ТРГОВИНА И ТРАНСПОРТ ЉИГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љиг

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Архива

Електроиндустрија ЕЛИД ДОО Доњи Душник

Локација:

Доњи Душник

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

Друштвено предузеће за производњу процесне опреме НИКРООПРЕМА, ПАРАЋИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Друштвено предузеће за промет робе на мало и велико 4.ЈУЛИ

Локација:

Бојник

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива