Obaveštenje za 123. javnu aukciju koja će se održati 16.09.2004. godine u Beogradu

15. сеп. 2004.
U četvrtak, 16.09.2004. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju na adresi: Terazije 23, drugi sprat, Velika sala održaće se 123-a Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. DP INOS-METALBIRO, Beograd
 2. AD SILOS JAKOVO, Jakovo
 3. DP PARTIZAN, Kragujevac
 4. AD JUGOTERM, Beograd
 5. DP SAVA, Lazarevac
 6. DP CENTAR ZABUČJE, Užice
 7. DP ELEKTROMONT, Beograd
 8. DP GUČEVO, Loznica
 9. DP TRGOVINA I TRANSPORT, Ljig
 10. DP SAVREMENI DOM, Kruševac
 11. DOO ELID, Donji Dušnik
 12. DP NIKROOPREMA, Paraćin
 13. DGP KAZIMIR VELjKOVIĆ, Kragujevac
 14. DP 4. JULI, Bojnik
Архива

Друштвено предузеће за сакупљање и примарну прераду секундарних сировина ИНОС-МЕТАЛБИРО

Локација:

Београд

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

Предузеће за пољопривредне услуге СИЛОС ЈАКОВО АД ЈАКОВО

Локација:

Јаково

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Акционарски фонд

ЈУГОТЕРМ Акционарско друштво за инжењеринг,пројектовање,производњу и монтажу свих врста инстал.,машина и уређаја

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

Друштвено предузеће за стручно образовање, обуку кадрова и истраживачко-развојни рад САВА са п.о.

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Остало образовање

Архива

Друштвено предузеће за производњу, трговину и услуге ЦЕНТАР ЗАБУЧЈЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња дрвне амбалаже

Стечај

Предузеће за електромонтажне радове ЕЛЕКТРОМОНТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

Друштвено предузеће пољопривредно добро ГУЧЕВО

Локација:

Београд

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

Друштвено предузеће ТРГОВИНА И ТРАНСПОРТ ЉИГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љиг

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Архива

Електроиндустрија ЕЛИД ДОО Доњи Душник

Локација:

Доњи Душник

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

Друштвено предузеће за производњу процесне опреме НИКРООПРЕМА, ПАРАЋИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Друштвено предузеће за промет робе на мало и велико 4.ЈУЛИ

Локација:

Бојник

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива