Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 16.09.2004. u Beogradu

22. јул. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće TRGOVINA I TRANSPORT, LjIG
 2. Društveno preduzeće za reciklažu otpadaka i trgovinu INOS KRUŠEVAC, KRUŠEVAC
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge CENTAR ZABUČJE, UŽICE
 4. Društveno drvno industrijsko preduzeće SAVREMENI DOM, KRUŠEVAC
 5. Društveno preduzeće fabrika opruga ČAČAK, ČAČAK
 6. Društveno preduzeće za preradu krupne kože PARTIZAN sa p.o., KRAGUJEVAC
 7. Društveno poljoprivredno preduzeće SLOGA, KOVIN
 8. Društveno preduzeće za proizvodnju procesne opreme NIKROOPREMA sa p.o., PARAĆIN
 9. Društveno preduzeće za stručno obrazovanje, obuku kadrova i istraživačko-razvojni rad SAVA sa p.o., LAZAREVAC
 10. Društveno građevinsko preduzeće KAZIMIR VELjKOVIĆ, KRAGUJEVAC
 11. Društveno preduzeće za promet robe na malo i veliko 4.JULI, BOJNIK
 12. JUGOTERM Akcionarsko društvo za inženjering,projektovanje,proizvodnju i montažu svih vrsta instalacija,mašina i uređaja, BEOGRAD
 13. Preduzeće za poljoprivredne usluge SILOS JAKOVO AD, JAKOVO
 14. Društveno preduzeće za sakupljanje i primarnu preradu sekundarnih sirovina INOS-METALBIRO, BEOGRAD
 15. Društveno preduzeće za elektro-montažne radove ELEKTROMONT, BEOGRAD
Преузмите
Стечај

Друштвено предузеће ТРГОВИНА И ТРАНСПОРТ ЉИГ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Љиг

Делатност:

Друмски превоз терета

Друштвено предузеће за рециклажу отпадака и трговину ИНОС КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено предузеће за производњу, трговину и услуге ЦЕНТАР ЗАБУЧЈЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња дрвне амбалаже

Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Акционарски фонд

Друштвено предузеће фабрика опруга ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Друштвено предузеће за прераду крупне коже ПАРТИЗАН са п.о.

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Архива

Друштвено пољопривредно предузеће СЛОГА

Локација:

Ковин

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

Стечај

Друштвено предузеће за производњу процесне опреме НИКРООПРЕМА, ПАРАЋИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

Архива

Друштвено предузеће за стручно образовање, обуку кадрова и истраживачко-развојни рад САВА са п.о.

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Остало образовање

Стечај

АД за извођење грађевинских радова КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ Крагујевац - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Друштвено предузеће за промет робе на мало и велико 4.ЈУЛИ

Локација:

Бојник

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

ЈУГОТЕРМ Акционарско друштво за инжењеринг,пројектовање,производњу и монтажу свих врста инстал.,машина и уређаја

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Стечај

Предузеће за пољопривредне услуге СИЛОС ЈАКОВО АД ЈАКОВО

Локација:

Јаково

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Архива

Друштвено предузеће за сакупљање и примарну прераду секундарних сировина ИНОС-МЕТАЛБИРО

Локација:

Београд

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

Предузеће за електромонтажне радове ЕЛЕКТРОМОНТ АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива