АД "ФАДИП", у стечају оглашава продају НЕПОКРЕТНЕ имовине

17. окт. 2015.

методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Новом Саду о проглашењу банкротства у предмету СТ-32/2010 од 03.02.2010. године и сагласности Одбора поверилаца од 09.06.2015. године, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:

АД "ФАДИП" у стечају из Бечеја,

Трг Ослобођења бр. 3 - 4

ОГЛАШАВА

 продају  НЕПОКРЕТНЕ имовине методом непосредне  погодбе уз прикупљање понуда

              Предмет продаје: непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће целине:

Целина бр.

Имовина

Процењена

вредност

(РСД)

Новчани износ за учешће на продаји   (РСД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина бр. 1

 

(седма продаја)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некретнине на Старој Локацији у Бечеју-комплекс А-Стари погон, улица Петровоселски пут бр. 2 кога чине објекти саграђени на кат.парцели број 4297/3 КО Бечеј, уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј и то: 

-Зграда бр.1.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 4345м², спратности: ПР, део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729, што у природи представља производну халу нето површине око 4.125 м², делом спратности П+1, у површини од 468 м²;

-Зграда бр.2.-Зграда за металопрерађивачку индустрију површине у основи од 155м², спратности: ПР, део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда бр.3.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 315м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.4.-Зграда за металопрерађивачку индустрију,  површине у основи од 146м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 5.-Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 337м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр. 6.- Зграда за металопрерађивачку индустрију ,  површине у основи од 152 м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда бр.7.- Зграда за металопрерађивачку индустрију,  површине у основи од 193м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

 

91.399.689,34

 

9.139.969,00

 

 

Целина бр. 2

 

(седма продаја)

 

 

Некретнине на Старој Локацији у Бечеју-комплекс Ц- Гумара, улица Петровоселски пут бр. 2 кога чине објекти уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј, саграђени на кат.парцели број 4297/5 КО Бечеј и то: 

-Зграда број 1.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 5598м², спратности ПР, део објекта има одобрење за употребу/изграђен пре прописа/преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 10209/15729,

-Зграда број 2.- Зграда за металопрерађивачку индустрију , површине у основи од 3399м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

Као и објекат на парцели 4301/2, уписан у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као: Зграда бр.1.-Зграда за металопрерађивачку индустрију  површине у основи од 342м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1.

139.627.178,30

13.962.718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина бр. 3

 

(седма продаја)

Некретнине на Новој Локацији у Бечеју-комплекс Ф-, улица Индустријска зона бб кога чине објекти саграђени на кат.парцели број 7929/2 КО Бечеј, уписани у Лист непокретности број 6353 КО Бечеј као:

-Зграда број 1.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 7259м², спратности ПР, објекат преузет из земљишне књиге, облик својине мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 2.- Зграда за металопрерађивачку индустрију, површине у основи од 901м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1, што у природи представља управну зграду нето површине око 750 м², делом спратности П+1, површине 540 м²;

-Зграда број 3.-Помоћна зграда, површине у основи од 189м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 4.-Помоћна зграда-део, површине у основи 155м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,  док се део објекта, који није уписан, налази на парцели 7929/5 у површини од 265м² ,

-Зграда број 5.-Помоћна зграда, површине у основи од 195м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 6.- Помоћна зграда површине у основи од 29м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 7.- Помоћна зграда површине у основи од 18м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 8.- Помоћна зграда површине у основи од 34м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 9.-з Помоћна зграда површине у основи од 80м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 10.- Помоћна зграда површине у основи од 58м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 11.- Помоћна зграда површине у основи од 72м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1,

-Зграда број 12.- Помоћна зграда-део, површине у основи од 10м², спратности ПР, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине: држалац-мешовита, обим удела 1/1, док се део зграде у површини од 11м² налази на кат.парцели 7929/5, објекат изграђен без одобрења за изградњу, држалац «ПИК БЕЧЕЈ» АД у стечају, Бечеј;

188.676.279,36

18.867.628,00

 

Целина бр. 4.

(трећа продаја)

 Двособан стан у Бечеју, ул. Данила Киша бр.4, на четвртом спрату стамбене зграде за колективно становање, бр. зграде 1, изграђене на кат.парцели бр. 3473, стан број 15, површине 57м², својина мешовита, носилац права коришћења стечајни дужник, обим удела 1/1, уписан у Лист непокретности бр. 11799 КО Бечеј. Стан није у поседу стечајног дужника/неусељив.

2.398.121,67

239.812,00

 

 

 

 

 

 

Оглас у целости
ФАДИП АД БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАДИП АД ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА БЕЧЕЈ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња осталих производа од гуме

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива