ГПДП Марко Орешковић ХК , у стечају оглашава продају имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

30. мај. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сомбору, Посл. Бр. Ст. 5/2009 од 27. августа 2009. године, а у складу са чланoвима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и на основу сагласности одбора поверилаца од 20. априла 2015. год.,стечајни управник стечајног дужника


ГПДП "Марко ОРЕШКОВИЋ" ХК у стечају из Апатина, ул. Светог Саве бр.8


ОГЛАШАВА

Продају имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

 


Имовина

Процењена вредност у динарима

Новчани износ за уплату у динарима

Пословне просторије на 2. и 3. спрату пословне зграде на адреси Светог Саве бр. 8, Апатин, кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин, и то:

- Бр.Зг.1, Други спрат, Број посеб. дела 6 - Пословни простор-Шест просторија за које није утврђена делатност, корисне површине 100 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат, Број посеб. дела 8 - Пословни простор-Једна просторија за коју није утврђена делатност, корисне површине 127 м2;

- Бр.Зг.1, Трећи спрат,  Број посеб. дела 9 - Пословни простор-Две просторије техничких услуга, корисне површине 121 м2;  и

помоћни објекат у дворишту на кат.пар. бр.1984 уписане у ЛН 6254 КО Апатин

Бр.Зг.2, Приземље, Број посеб. дела 2 - Пословни простор-Пет просторија за којe није утврђена делатност, корисне површине 97 м2.

 

Недовршени објекат у улици Српских владара бр.26, Апатин, на кат.пар.бр. 2937 уписане у ЛН 82 КО Апатин. Објекат представља ванкњижно власништво стечајног дужника што се доказује Решењем о одобрењу за изградњу-легализација издату од стране Општинске управе-Одељење за стамбено-комуналну делатност, урбанизам, грађевинске и имовинско-правне послове Општине Апатин бр. 351-556/2004-III/2 од 17.09.2004

 

 

 

 

77.651.762,06

 

 

 

 

10.000.000,00


Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

преузмите оглас у целости
Стечај

Грађевинско производно друштвено предузеће МАРКО ОРЕШКОВИЋ Холдинг компанија АПАТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Апатин

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива