АД ЦЕНТРАЛ , у стечају оглашава продају имовине јавним прикупљањем понуда

17. апр. 2015.

На основу Решења Привредног суда у Београду 11. Ст. бр. 2502/2010 од 01.10.2010.године, Решења Привредног суда у Београду 11. Ст. бр. 2502/2010 од 30.08.2012.године,  у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају (Сл. гласник РС, бр. 104/09) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (Сл. гласник РС, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ,

ул. Главна 10, Земун, матични број 07036604

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.


Предмет продаје је имовина стечајног дужника сврстана у следеће имовинске целине:

 

Бр. целине

 

Опис целине

Процењена вредност
(динара)

Депозит

(динара)

ЦЕЛИНА 1

 

 

 

 

- 49% Удела у основном капиталу ПРЕДУЗЕЋА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТРГОВИНУ  И ПРОИЗВОДЊУ  „ГРАНД-ТОП“ Д.О.О. БЕОГРАД (ЗЕМУН), Главна 31, Матични бр.07916183 , ПИБ 100012172

 

Улог стечајног дужника: - уписани новчани капитал од 36.508.734,54 РСД и уплаћени новчани капитал од  36.508.734,54 РСД на дан 30.11. 2004. године

158.281.020,73

31.656.204,15

 

 

ЦЕЛИНА 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непокретна имовина: на адреси Батајнички друм 7 (део 16-22), Београд, Земун,  уписана у лист непокретности 599 КО ЗЕМУН ПОЉЕ и то:

1. Породична стамбена зграда број 1, Батајнички друм 7, део 16, на кат.парц. 66  КО Земун, уписана површина основе зграде  182м2, a површина која се налази у државини стечајног дужника и која је предмет продаје износи 117 м2, на којој згради је стечајни дужник уписан као власник,  облик својине  мешовита,  обим удела  1/1. У оквиру зграде се налазе три откупљена стана у својини трећих лица и то: једнособан стан бр.1  површине 19м2 за сада ванкњижно власништво; двособан стан број 2 површине 29м2  уписан у В листу 2.део ЛН 599 КО Земун поље као посебан део бр. 2 у приватној својини трећег лица са уделом 1/1 и једнособан стан бр.3 површине површине 17м2, за који је поднет захтев за провођење промене под бр.952-02-6-1992/2014 од 15.12.2014.године од стране трећег лица;

 2. Породична стамбена зграда број 2, на кат.парц.66  КО Земун Поље, потес Црвенка,  уписана површина основе зграде  181м2, фактичко стање према извештају вештака - ПО 112 м2, ПР 142м2, СП 106м2,  на којој је стечајни дужник уписан као власник,  облик својине  мешовита,  обим удела  1/1;

3. Породична стамбена зграда број 3,  на кат.парц.66  КО Земун Поље, Батајнички друм 7 део 22, уписана површина основе зграде  25 м2, на којој је стечајни дужник уписан као власник,  облик својине  мешовита,  обим удела  1/1, у којој се налази  један стан уписан  у ЛН 599 КО Земун поље као посебан део бр.3 зграде бр.3  као  стан од једне собе површине 8м2, својина приватна са уделом 1/1 у корист трећег лица, а који стан у нарави представља свих 25 м2 и није у државини стечајног дужника.

 

25.074.600,70

5.014.920,14


преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРАЛ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива