ДП Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898, у стечају оглашава продају имовине методом јавног прикупљања понуда

25. мар. 2015.

На основу Решења стечајног већа Трговинског суда у Београду 10 Ст. 112/2010од 19.02.2008. године, а у складу са чланoвима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 84/2004), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника: 


ДП ''Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898'' у стечају из Београда, Радничка ул. бр. 3


ОГЛАШАВА

продају имовине методом јавног прикупљања понуда

 

Предмет продаје је 10 целина покретне имовине стечајног дужника на локацији Падинска Скела:

Бр. цел.

Nазив имовинске целине

Процењена вредност

(дин.)

Депозит (дин.)

1

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СУШЕЊЕ И ПЕЛЕТИРАЊЕ РЕЗАНАЦА РЕПЕ

57.994.673,00

11.598.934,60

2

ОДВАЈАЧ  КАМЕНА СА ЕЛЕВАТОРОМ - 2 комплета

953.793,00

190.758,60

3

КОНТИНУАЛНИ ДИФУЗОР СА НОСЕЋОМ КОНСТРУКЦИЈОМ

19.071.402,00

3.814.280,40

4

ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР ТИПА ХЕРКУЛЕС - 2 комплета

1.847.482,00

369.496,40

5

ЕЛЕКТРОМОТОРИ*

1.121.725,00

224.345,00

6

ПРЕСЕ ЗА ЦЕЂЕЊЕ РЕЗАНАЦА - Stord -  2 комада

8.574.498,00

1.714.899,60

7

ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ

80.000,00

16.000,00

8

РЕНДИСАЉКА

80.000,00

16.000,00

9

СТРУГ ЧЕОНИ

45.000,00

9.000,00

10

ЗАПРЕЖНА ПРИКОЛИЦА СА РУДОМ

17.500,00

3.500,00

 

Целокупна имовина је детаљно описана у продајној документацији.

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

преузмите оглас у целости
ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 1898 - у стечају
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА СРПСКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ - 1898, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива