ДП ПК ДЕЛИШЕС, у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

20. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу о банкротству 11.Ст. бр. 1/2014 од 08.08.2014. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника


ДП ПК „ДЕЛИШЕС“ У СТЕЧАЈУ, ВЛАДИЧИН ХАН, УЛ. СВЕТОСАВСКА 78


ОГЛАШАВА

Продају непокретне и покретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина коју чини:

Предмет продаје (имовинa као јединствена целина)

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

·         пословни простор - четири просторије прехрамбене индустрије и производње пића - број посебног дела 3, површине 249 м2 који се налази у приземљу објекта прехрамбене индустрије и производње пића (зграда број 1 - Управна зграда) у  Владичином Хану, Светосавска 78, на к.п. бр. 50/1, уписан у лист непокретности бр. 2102 К.О. Владичин Хан, као објекат који има одобрење за употребу

·        пословни простор - осам просторија прехрамбене индустрије и производње пића - број посебног дела 4, површине 501 м2, који се налази на првом спрату објекта прехрамбене индустрије и производње пића (зграда број 1 - Управна зграда) у  Владичином Хану, Светосавска 78, на к.п. бр. 50/1, уписан у лист непокретности бр. 2102 К.О. Владичин Хан, као објекат који има одобрење за употребу

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

-         Опрема и инвентар по пописним листама.

13.191.750,00

5.276.700,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ДЕЛИШЕС

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива