ГП ДОМ АД, у стечају оглашава продају непокретнe и покретне имовине мeтодом јавног надметања

13. феб. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, Ст.бр. 390/11од 19.10.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

 

ГП “ДОМ” АД у стечају,                              

БЕОГРАД ,  ул. Макензијева бр. 53


ОГЛАШАВА

продају непокретнe и покретне имовине

мeтодом јавног надметања

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовине  стечајног дужника као јединствена целина, коју чини:

 

1. Пословни простор у згради у Београду, у улици Макензијева број 53, постојећа на к.п. бр. 1604/1, уписана у листу непокретности број 2045 КО Врачар, коју чини 3 етаже, уписане у листу непокретности као приватна својина стечајног дужника и описано (у В листу - 2. део листа непокретности бр. 2045 КО Врачар), као:


· пословни простор-гаража са 15 гаражних места у сутерену зграде, укупне корисне површине 378м2 (евиденцијски број 8);

· пословни простор  за који није утврђена делатност у сутерену зграде, укупне корисне површине 345м2 (евиденцијски број 9), од чега је предмет продаје  површина од 215 м2,  односно реални удео од 215/345(површина од 130 м2  припада заједничком простору);

· пословни простор за који није утврђена делатност у приземљу зграде, укупне корисне површине 406м2 (евиденцијски број 11), од чега је предмет продаје  површина од 157,36м2 односно реални удео од 157/406 (100,94м2 припада заједничком простору, а 147,70м2 је власништво других лица);

· пословни простор за који није утврђена делатност, на III спрату зграде, укупне корисне површине 728м2 (евиденцијски број 3).


Напомена:  Укупна  нето површина пословног простора  у  власништву   стечајног   дужника који је предмет продаје износи 1.478,36 м2 (извор-Процена вредности дела имовине ГП ДОМ у стечају из Београда, Економски факултет у Београду, мај 2013. године). Преостала површина простора који се у листу непокретности 2045 КО Врачар води на стечајног дужника представља  својину других лица или заједнички простор који припада свим власницима посебних делова објекта и није предмет продаје.


2. Припадајући канцеларијски намештај, опрема и ситан инвентар.


                                                        Почетна цена је:                  175.127.431,00 динара.

                                                        Депозит износи:                    70.050.972,40 динара.


преузмите оглас у целости
ДОМ ГП
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОМ АД, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива