ГОДОМИН, у стечају оглашава продају непокретне имовине јавним надметањем

30. дец. 2014.

На основу закључка стечајног судије Трговинског суда у Пожаревцу од 17.11.2005.године, број предмета Ст. бр. 6/05, а у складу са члановима 109, 110 и 111. Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004) и Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине („Сл. гласник РС“ бр. 43/2005), као и Одлуке одбора поверилаца од 22.01.2011.године, стечајни управник стечајног дужника


ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ „ГОДОМИН“ - у стечају, СМЕДЕРЕВО, Карађорђева бр. 69

О Г Л А Ш А В А

                                                                        Продају  непокретне имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје је непокретна имовина - земљиште и објекти:

А. Продаја пољопривредног, шумског земљиште и земљиште у грађевинском подручју

Пољопривредно и остало земљиште у КО Ландол, врста права: својина, облик својине: друштвена, уписано у ЛН бр.587 (власништво 1/1), укупан број катастарских парцела 106, укупна површина земљишта које се продаје износи 15ха 11а 22 м2.

преузмите оглас у целости
ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Друштвено предузеће пољопривредни комбинат ГОДОМИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Смедерево

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива