АД ИН УМЕТНОСТ, у стечају оглашава продају имовине стечајног дужника јавним прикупљањем писaних понуда

30. дец. 2014.

На основу Закључка стечајног судије Трговинског, сада Привредног суда у Суботици, број предмета Ст.бр. 14/2007 од  15.08.2007. године  и Сагласности Одбора поверилаца од  10.09.2014. и  11.09.2014 године, а у складу са чланoвима 109, 110. 111. и 112. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

 

АД ИН „УМЕТНОСТ“ у стечају, из Бачке Тополе, ул. Млинска бр. 5

 

О Г Л А Ш А В А

 

Продају имовине стечајног дужника  јавним прикупљањем писaних понуда

 

Предмет продаје је непокретнa  и покретна имовина, груписана у следеће целине:


Целина бр.

Имовина

Процењена вредност у динарима

Депозит за уплату у динарима
     1.

(седма продаја)

Фабрички комплекс кога чине грађевински објекти у Бачкој Тополи, ул. Млинска број 3-5 и то:

·   Објекти саграђени на кат.парцели 2862 КО Бачка Топола-град, градско грађевинско земљиште, својина државна са правом коришћења стечајног дужника,  обим удела 1/1, упис преузет из ЗКЊ, уписани у Лист непокретности бр. 772 КО Бачка Топола као:

-Зграда бр.1, зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 5597м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.2.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 2443м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.3.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 383м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.4.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 734м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1, што у природи представља објекат спратности П+3, укупне нето површине 2623м², према налазу вештака;

-Зграда бр.5.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 167м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.6.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 156м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1, што у природи представља објекат спратности П+3, укупне нето површине 504м², према налазу вештака;

-Зграда бр.7.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 456м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.8.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 787м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.9.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 709м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.10.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 47м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.11.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 175м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.12.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 1398м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.13.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 147м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.14.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 425м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.15.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 290м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.16.Објекат дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира у површини од 626м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

као и два ванкњижна објекта на истој парцели и то: магацин лакова у површини од 72 м² и надстрешница у површини од 36 м²;

·   Објекти саграђени на кат.парцели 2861 КО Бачка Топола-град, градско грађевинско земљиште, својина државна са правом коришћења стечајног дужника, обим удела 1/1, упис преузет из ЗКЊ,  уписани у Лист непокретности бр. 772 КО Бачка Топола као:

-Зграда бр.1. Породична стамбена зграда, у површини од 143м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1;

-Зграда бр.2. Помоћна зграда, у површини од 49м², објекат преузет из земљишне књиге, својина приватна, обим удела 1/1; као и ванкњижни објекат на истој парцели и то надстрешница у површини од 26м²;198.783.983,50


39.756.797,00

преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће индустрија намештаја УМЕТНОСТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Топола

Делатност:

Производња кухињског намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива