ЈАСТРЕБАЦ , у стечају оглашава продају имовине јавним надметањем

24. нов. 2014.

На основу закључка Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 2505/02 од 24.10.2006. године, а у складу са ., а у складу са члановима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку (Службени гласник  Републике Србије бр. 84/2004) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника


Грађевинско предузеће «ЈАСТРЕБАЦ» са потпуном одговорношћу у стечају, Крушевац

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

 

Предмет продаје (редни број и назив имовинске целине)

почетна цена (динара)

депозит (динара)

 

Имовинска целина бр. 1 коју чини:

 

A.      локал бр. 2 у изградњи са степеном готовости око 70%, површине 30,67 м2 у приземљу пословно стамбеног објекта М2, ламела 2, у Трстенику, у Ул. Косовска бр. 6, на кат. пар. 2660/2 КО Tрстеник, уписан у листу непокретности 4423 КО Трстеник као објекат бр. 2, са правним статусом објекта чији део има одобрење за употребу а део нема дозволу, на којем је као корисник уписан Крушевац инвест из Крушевца.

 

Напомена: Изградња објекта одобрена је решењем Секретаријата за привреду и друштвене делатности општине Трстеник бр. 351 - 13/92 - 03 од 17.01.1992. године

1.826.584,00

730.633,00

 

Имовинска целина бр. 2 коју чини:

 

A.      објекат у изградњи у Крушевцу са степеном готовосто око 82% на кат. пар. 2427/66 КО Крушевац, тип „А“, из пројекта „куће у низу“, у насељу Расадник, у блоку „9А4“, спратности П+1, површине по пројекту 88,10 м2 и фактичке површине 87,21 м2, евидентиран у листу непокретности бр. 8932 КО Крушевац као објекат изграђен без одобрења за градњу, на којем у листу непокретности стоји напомена да власник односно држалац није утврђен и

B.      покретна имовина која се налази у наведеном објекту у Крушевцу, према спецификацији у прилогу продајне документације.

 

Напомена: Објекат је изграђен без одобрења за градњу и без решених имовинскоправних односа са Општином Крушевац као носиоцем права на земљишту.

3.576.710,00

1.430.684,00

 

Имовинска целина бр. 3 коју чине челичне скеле са спојницама и прибором дужине око 504 м (око 1764 кг) у селу Беласица

61.740,00,

24.696,00

 

Имовинска целина бр. 4 коју чини метални магацински контејнер у Крушевцу на Тргу расинских партизана са баштенском опремом унутар контејнера (1баштенске маказе, 1секира, 1 ручна лампа, 2 лопате, 1 вила, 13 алуминијмских прозора)

80.500,00

32.200,00

преузмите оглас у целости
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАСТРЕБАЦ СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива