ПЕШЧАРА ад, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

23. нов. 2014.

На основу Решења стечајног већа Трговинског суда у Пaнчеву од 24.12.2009.године број предмета Ст.бр. 16/2009, а у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.04.2011. године, стечајни управник стечајног дужника


Пољопривредно предузеће  „ПЕШЧАРА“ ад у стечају

 Банатски Карловац, улица Немањина бр.76

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица

методом  јавног надметања

 

Почетна цена на јавном надметању је :170.990.487,00 динара

Депозит за учешће на јавном надметању је : 68.396.195,00 динара


Најважнију имовину стечајног дужника чине:

 

А. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ:


   - укупно 14ха72а87м2, од чега:

7 ха 40 а 18 м2 у К.О. Николинци,

5 ха 76 а 57 м2 у К.О. Алибунар и

1 ха 56 а 12 м2 у К.О. Банатски Карловац и то:

·         катастарске парцеле уписане у ЛН 1268 КО Николинци, својина стечајног дужника са обимом удела 1/1, облик својине мешовита

·         катастарске парцеле уписане у у ЛН 3929 КО Банатски Карловац, својина стечајног дужника са обимом удела 21/48, облик својине приватна

·         катастарске парцеле уписане у у ЛН 5141 КО Банатски Карловац, својина стечајног дужника са обимом удела 1/2, облик својине мешовита

·         катастарске парцеле уписане у ЛН 5410 КО Банатски Карловац, својина стечајног дужника 1/1, облик својине друштвена

·         катастарске парцеле уписане у ЛН 2445 КО АЛИБУНАР, својина стечајног дужника 1/1, облик својине мешовитаБ.    ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ :

1. Фарма свиња, говеда и мешаона сточне хране која се састоји од:

  - 54 укњижена објеката, од чега је 11 објеката порушено а 43 објекта постојећих, на к.п.1359/2,3169/2, 3181, 7447 и 7448.  Укупне површине под објектима 30.124 м2 уписаних у  ЛН 4203, 5270, 5271 и 5273  К.О.Банатски Карловац

      - 32 неукњижена објекта, од чега је 1 објекат порушен а 31 неукњижених објеката постојећих, на к.п.1359/2, 1364, 1377/1, 3169/2, 3181, 7447 и 7448        К.О. Банатаски Карловац.

 

2.  Објекти „ратарства“ који се састоје од:

- 59 објеката укњижено, од чега су 2 објекта порушена а 57 објекта постојећих, на к.п.1359/2, 1364 и   1377/1.  Укупна површина под објектима је 16.943 м2 уписаних у ЛН 4203 К.О. Банатски Карловац

    - 31 неукњижена објекта постојећих  на к.п.1359/2, 3181, 7448 К.О. Банатски Карловац и на к.п. 5611/1, 5611/9, 5611/10, 5611/11, 5724, 5725/1 и 5725/3 К.О.Николинци.3.  Објекти базена који се састоје од:

    - 5 неукњижена објекта постојећих на

      к.п.4644/1 К.О.Николинци

 

4.  Остали објекти који се састоје од : 

- 53 укњижена објекта, од чега 29 објекта порушено,4 објекта без процењене вредности јер се ради о породичним стамбеним објектима и 20 објеката постојећих на к.п.339, 877, 1043,  1244, 1251, 1259, 1279, 1367, 1368, 1369, 1372, 1373, 1374 и 1375 укупнеповршине под објектима3.412 м2 уписаних у ЛН 4203 К.О.Банатски Карловац и

     - 1 неукњиженог објекта на к.п.1279 К.О.Бан.

     Карловац


В. ОПРЕМА  И ИНВЕНТАР


Г. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НЕОТПЛАЋЕНИХ СТАНОВА


преузмите оглас у целости
Стечај

Пољопривредно предузеће ПЕШЧАРА АД БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Банатски Карловац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива