Конфекција Клуз-Срем у стечају оглашава продају

30. сеп. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст.бр. 489/2011 од  12.04.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), и мишљења одбора поверилаца од 18.03.2014. године, стечајни управник стечајног дужника


КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АД у стечају, Рума, ул. Индустријска бб

 

ОГЛАШАВА

 

Продају покретне и непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

 

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина као целина, коју чини:

 

Редни број

Предмет продаје

Процењена вредност у динарима

Депозит у динарима

1.


Објекти уписани у ЛН 11968 КО Рума, и то:

-зграда број 1, зграда пословних услуга фабричка зграда, улица Град, која се налази на катастарској парцели 6790, површине 4221м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1;

-зграда број 1, зграда пословних услуга,улица Индустријска, која се налази на катастарској парцели 6791, површине 160м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1;

-зграда број 2, зграда пословних услуга,улица Индустријска, која се налази на катастарској парцели 6791, површине 27м2, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1;

као и ванкњижни објекти:

-магацин готове робе са везним делом и настрешницом, површине 950,00м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;

-магацин сировине са везним делом, површине 817м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;

-портирница са амбулантом и настрешницом, површине 124м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;

-електрорадионица и магацин ОНО, површине 90м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;  

- лимена шупа, површине 24м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;

-радионица у анексу хале, површине 64м2, изграђен на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина;

- приступне саобраћајнице, платои, ограда, спољни развод инсталација, бруто површине 5000м2, изграђени на катастарској парцели 6791, ванкњижна својина.

Гарсоњера уписана у ЛН 11713 КО Рума, и то:

-гарсоњера у поткровљу, број 45, површине 27м2, у породичној стамбеној згради, Насеље «Игралиште» улаз Л-8, која се налази на катастарској парцели 1650/3, врста права својина, облик својине друштвена, обим удела 1/1.

Предмет продаје је и покретна имовина која се налази у наведеним објектима, детаљније набројана у продајној документацији.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198.931.118,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.786.223,00

 

Процењена вредност имовине није минимално  прихватљива  вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања  висине понуде.

преузмите оглас у целости
КЛУЗ-СРЕМ АД РУМА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОНФЕКЦИЈА КЛУЗ-СРЕМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива