АД ВУК КАРАЏИЋ , у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

21. сеп. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета Ст. 58/2010 од 08.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и на основу сагласности одбора поверилаца од 05.07.2013. године, стечајни управник стечајног дужника


АД за издавачку делатност "ВУК КАРАЏИЋ" Параћин, Томе Живановића бр. 22

у стечају


ОГЛАШАВA

продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем


Најважнија имовина у поседу стечајног дужника

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

  • Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Управна зграда), уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 7 (Пр+2СП), површине у основи 515 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата употребна дозвола), облик својине држалац - мешовита, са обимом удела 1/1,
  • Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Хала «ПХ-1"), уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 8 (Пр), површине у основи 237 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата употребна дозвола), облик својине држалац - мешовита, са обимом удела 1/1,
  • Део објекта графичке индустрије, уписана у В лист - 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 1 (По+Пр) укупне површине 617,55 m² (39,55 m² + 578 m²) са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи, облик својине - мешовита са обимом удела 1/1,

Непокретности се налазе у ул. Томе Живановића бр. 22 у Параћину, изграђене су на к.п. 893/1, уписанoj у Листу непокретности 1863 КО Параћин град, површине 33а 36m2, а на којој стечајни дужник има право коришћења.

34.779.563,00

13.911.825,00


Покретна имовина:

   - Машине за графичку делатност по спецификацији

преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарско друштво издавачко предузеће ВУК КАРАЏИЋ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Остала издавачка делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива