АД "AС ИМПЕКС" , у стечају оглашава продају имовине четвртим јавним надметањем

13. јун. 2014.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Новом Саду, Ст.бр. 1634/2010 од  13.06.2011. године и Сагласности Одбора поверилаца од 02.03.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. 133. и 135. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:


АД "AС ИМПЕКС"  у стечају

Нови Сад

 ул. Шумадијска бр. 16

 

ОГЛАШАВА

продају имовине четвртим јавним надметањем

 

Предмет продаје чини :

О П И С

Почетна цена

у динарима

Депозит

у динарима

I. Непокретна имовина, ванкњижно власништво, која се налази у Новом Саду, ул. Шумадијска бр. 18, у оквиру стамбене зграде за колективно становање, објекат изграђен без одобрења за градњу, на кат. парцели бр. 9328/2, уписаној у Лист непокретности бр.11643 К.О. Нови Сад 1, бр. зграде 2, површине 637 м2, облик својине мешовита, врста права држалац, и то :

-Пословни простор бр. 1–Ламела Б, површине 262,81 м2, сутерен;

-Пословни простор бр. 2–Ламела Б, површине 74,79 м2, високо приземље;

-Пословни простор бр. 3–Ламела А и Б, површине 101,78 м2, високо приземље;

-Гаража–Ламела А, површине 11,06 м2, сутерен;


II. Покретна имовина  коју чине канцеларијски намештај и опрема – према спецификацији из продајне документације.

 

 

 

 

 

 

10.746.997,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8.597.598,00

Преузмите оглас у целости
Стечај

АС ИМПЕКС друштвено предузеће за унутрашњу и спољну трговину НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива