Продат део имовине Шећеране „Димитрије Туцовић" у стечају

09. мај. 2014.

Одбор поверилаца стечајног дужника ДП ''Прва српска фабрика шећера Димитрије Туцовић 1898'' у стечају из Београда, прихватио је понуде ниже од 50 одсто процењене вредности за поједине имовинске целине које су биле понуђене на продаји одржаној 29. априла 2014. Донета је одлука да се прихвате понуде за целине 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, и 20, а да се не прихвате понуде за целине 23, 26 и 27.

 

Детаљи:

 

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

Целина 3

 

SCHENK ФИЛТЕРИ - 3 ком.

3.244.564,15

 

701.000,00

 

"OLEKS" DOO, Ужице

 

Целина 4

ДУПЛИ ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР (ХЕРКУЛЕС) бр. 17985

697.912,08

140.000,00

Целина 5

ДУПЛИ ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР (ХЕРКУЛЕС) бр. 17985/1

697.912,08

140.000,00

Целина 6

ДУПЛИ ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР (ХЕРКУЛЕС) бр. 17986

697.912,08

140.000,00

Целина 7

ДУПЛИ ПЛОЧАСТИ ФИЛТЕР (ХЕРКУЛЕС) бр. 17986/1

697.912,08

140.000,00

Целина 8

 

КОМПРЕСОРИ ЗА ВАЗДУХ (укупно 7) са резервоарима

3.583.620,25

802.000,00

Целина 9

 

КОМПРЕСОР ЗА УГЉЕНДИОКСИД бр 1

535.695,93

150.000,00

Целина 10

 

КОМПРЕСОР ЗА УГЉЕНДИОКСИД бр 2

535.695,93

150.000,00

Целина 11

 

КОМПРЕСОР ЗА УГЉЕНДИОКСИД бр 3

535.695,93

150.000,00

Целина 12

 

КОМПРЕСОР ЗА УГЉЕНДИОКСИД бр 4

535.695,93

150.000,00

Целина 13

 

КОМПРЕСОР ЗА УГЉЕНДИОКСИД бр 5

373.363,83

101.000,00

Целина 14

 

РОТАЦИОНА СУШАРА ЗА ШЕЋЕР 360

4.382.966,70

1.000.100,00

Целина 15

 

РОТАЦИОНА СУШАРА ЗА ШЕЋЕР 700

10.064.590,20

2.050.000,00

Целина 16

 

ВАКУУМ ПУМПА бр. 89

754.844,27

151.000,00

Целина 17

 

ВАКУУМ ПУМПA бр. 90

754.844,27

160.000,00

Целина 18

 

ВАКУУМ ПУМПА бр. 91

754.844,27

160.000,00

Целина 19

 

ВАКУУМ ПУМПА бр. 92

754.844,27

160.000,00

Целина 20

 

ЕЛЕКТРОМОТОРИ

4.177.218,60

1.513.485,00

ДОО ЈГП Петровић отпад, Вајска

Целина 23

 

ТЕСТЕРА ЗА МЕТАЛ

80.000,00

неуспела

неуспела

Целина 26

 

РЕНДИСАЉКА

80.000,00

неуспела

неуспела

Целина 27

 

СТРУГ ЧЕОНИ

45.000,00

неуспела

неуспела

 

 

 


ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 1898 - у стечају
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРВА СРПСКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ - 1898, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива