ДПП „ЈАБУКА" , у стечају оглашава издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

24. окт. 2013.

ДПП „ЈАБУКА“ У СТЕЧАЈУ из Јабуке, ул. Маршала Тита бр.10, матични број 08047707, пиб 101052733, које заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, из Београда ул. Теразије бр.23 преко повереника Миловановић Зорана:

 

 

О Г Л А Ш А В А

издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

 и то:

 Парцеле укупне површине 233ха 41а 44м2 лист непокретности бр.2058 КО Јабука

 Парцеле укупне површине    0ха 82а 87м2  лист непокретности бр.2546 КО Јабука.

 Парцеле укупне површине    1ха 77а 44м2, лист непокретности бр.3311 КО Јабука.

 Парцеле укупне површине  18ха 58а 41м2 лист непокретности бр.3312 КО Јабука.

 Парцеле укупне површине    0ха 28а 73м2 лист непокретности бр.3314 КО Јабука

 Парцеле укупне површине    0ха 55а 34м2 лист непокретности бр.13423 КО Панчево

 Парцеле укупне површине    2ха 26а 58м2 лист непокретности бр.15782 КО Панчево


Укупно за издавање 257 ха 64 а и 81м2.

Копије Листова непокретности се могу  добити од повереника.


 

Закуп се уговара на временски период од 07.11.2013. до 31.10.2014.године;

Издаје се искључиво укупна површина од 257 Ха 64 а и 81 м2

У обзир ће се узети само понуде које су веће од 24.000 динара по хектару

Преузмите оглас у целости
Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАБУКА АД, ЈАБУКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јабука

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива