ПП ''НОВИ КОЗЈАК''А.Д. и ДППП ''ВИРТ'' , у стечају оглашавају издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

30. сеп. 2013.

ПП ''НОВИ КОЗЈАК''А.Д. У СТЕЧАЈУ из Новог Козјака, ул. Светог Саве бр.49, матични број 08047561, пиб 101086992 и ДППП ''ВИРТ'' У СТЕЧАЈУ из Вршца, ул. Маргитски пут бб, матични број 08045160, пиб 100912686, које заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, из Београда ул. Теразије бр.23 преко повереника Дракул Игора:

 

 

О Г Л А Ш А В А Ј У

издавање у закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда

 и то:


Целина 1 : Парцеле укупне површине 450ха54а62м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак.

Целина 2 : Парцеле укупне површине 158ха79а77м2, лист непокретности бр.3 КО Нови Козјак.

Целина 3 : Парцеле укупне површине 82ха57а93м2, лист непокретности бр.163 КО Ватин.

Целина 4 : Парцеле укупне површине 26ха20а5м2, лист непокретности бр.16132 КО Вршац.

 

Закуп се уговара на временски период од 01.11.2013. до 31.10.2014.године;


Минимално прихватљива понуда закупнине за наведени период износи за:


Целину 1 укупан  износ од 15.769.117 дин. без ПДВ

Целину 2 укупан износ од 5.557.920 дин. без ПДВ

Целину 3 укупан износ од 2.890.276 дин. без ПДВ

Целину 4 укупан износ од 917,018 дин. без ПДВ

Преузмите оглас у целости
Стечај

Друштвено предузеће за пољопривредну производњу ВИРТ ВРШАЧКИ РИТОВИ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вршачки Ритови

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива