09. окт. 2020.

JАВНИ ПОЗИВ за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације водопривредно привредно друштво Смедерево, друштво с ограниченом одговорношћу, Смедерево

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

01. окт. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације субјекта приватизације Минел концерн за изградњу енергетских и индустријски објеката акционарско друштво, Београд

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

29. јул. 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације ИВАН МИЛУТИНОВИЋ-ПИМ АД БЕОГРАД

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

24. јул. 2020.

Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације СМЕДЕРЕВО, Смедерево

На основу члана 18. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) ...

22. јан. 2020.

Потписан Уговор о продаји капитала Друштва са ограниченом одговорношћу за угоститељство, туризам и трговину ТРЕМ Београд

Министарство привреде је, дана 10. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 37,91200083% укупног капитала субјекта приватизације, Друштва са ограниченом ...

31. дец. 2019.

Потписан Уговор о продаји ТЕХНОХЕМИЈА АД, Београд

Министарство привреде је, дана 4. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају пакетa акција који се састоји од укупно 480.326 акција, CFI код ESVUFR, ISIN број: RSTHEME70352, ...

30. дец. 2019.

Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени ...

27. дец. 2019.

Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје Севертранс Сомбор акционарско друштво за превоз путника, Сомбор

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

23. дец. 2019.

Потписан Уговор о продаји JАТ ТЕХНИКА ДОО, Београд

Министарство привреде је, дана 25. октобра 2019. године, објавило Јавни позив за продају 99,3834% капитала ЈАТ ТЕХНИКЕ ДОО, Београд, шифра поступка: ЈП 14/19, у дневним ...

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива