18. јан. 2022.

Обавештавамо, Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ''ПЕКАРА 1. МАЈ'' АД из Вршца

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ''ПЕКАРА 1. МАЈ'' АД из ...

12. јан. 2022.

Поништава се поступак продаје капитала субјекта приватизације „НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ" акционарско друштво за новинску и издавачку делатност, Бачка Паланка

На основу члана 36. став 2. Уредбе о условима, поступку о начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени ...

10. јан. 2022.

Потписан уговор о продаји капитала ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ), МБ: 07019971 Министарство привреде је 1. октобра 2021. године, ...

30. дец. 2021.

JАВНИ ПОЗИВ за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Технохемија Акционарско друштво, Сремска Митровица

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје ...

24. дец. 2021.

Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације ТЕХНОХЕМИЈА АД за трговину, Сремска Митровица, ПРОГЛАШАВА СЕ НЕУСПЕШНИМ

На основу члана 36. став 1. тачка 1) Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. ...

01. дец. 2021.

Обавештавамо све заинтересоване да ће Министарство привреде испоставити налоге за продају акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање следећег издаваоца хартија од вредности: АД Југословенски фонд за жита Београд

У складу са Закључком Владе 05 Број: 023-2391/2019 од 14. марта 2019. године и Одлукoм о посредовању Министарства привреде у продаји акција Републичког фонда за пензијско и ...

23. нов. 2021.

JАВНИ ПОЗИВ за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Aкционарског друштва «НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ», Бачка Паланка

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр.83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење), члана 142. Закона о јавном информисању и медијима ...

23. нов. 2021.

Потписан уговор о продаји капитала ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ЈАДРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСТВО НОВА ГАЈДОБРА, МБ: 08058130 Шифра поступка: ЈП 1/21 Министарство привреде је 29. јуна ...

23. нов. 2021.

Потписан уговор о продаји капитала СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР

ПОТПИСАН УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА СЕВЕРТРАНС СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, СОМБОР , МБР : 08159246   Шифра поступка: ЈП 2/21   ...

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива