„УДАРНИК" , у стечају оглашава продају покретне и непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

19. јун. 2013.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину 2. Ст. 214/2011 од 11.04.2012. године, а у складу са члановима 131, 132 и 133 Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009), Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник стечајног дужника:


„УДАРНИК“ акционарско друштво за транспорт, претовар, нискоградњу и трговину Зрењанин у стечају, Првомајска бр. 53

О Г Л А Ш А В А

продају покретне и непокретне имовине јавним прикупљањем понуда

Преузмите оглас у целости
Стечај

UDARNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT, PRETOVAR, NISKOGRADNJU I TRGOVINU ZRENJANIN - U STEČAJU

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива