"ЗЗ. „Марко Орешковић" , у стечају оглашава продају имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

10. јун. 2013.
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину, 2.Ст.бр.317/2010 од  22.09.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), као и на основу сагласности одбора поверилаца од 04.08.2011.године, стечајни управник стечајног дужника
 
"ЗЗ. „Марко Орешковић" Наково у стечају, ул. Главна бр. 45
 
ОГЛАШАВА

продају имовине непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда 

Преузмите
Стечај

Земљорадничка задруга МАРКО ОРЕШКОВИЋ

Локација:

Наково

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива